Förbifart Eksjö, Rv 40 (pdf, 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Förbifart Eksjö, Rv 40 (pdf, 1 Mb)

Publicerat: 23 jun, 2022

Arkeologisk utredning av tilläggsytor inför planerad vägbyggnation inom fastigheterna Björnshult och Hässelås i Höreda och Eksjö socknar, Eksjö kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:02
Författare: Ådel V Franzén
Socken: Höreda och Eksjö
Kommun: Eksjö
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf