Fjärrvärme i Jönköpings stad (pdf 3 Mb) – Jönköpings läns museum

Fjärrvärme i Jönköpings stad (pdf 3 Mb)

Publicerat: 16 dec, 2021

Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982–1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför vatten- och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:46
Författare: Susanne Haltiner Nordström & Kristina Jansson
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 74

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk