Bränninges stenrör. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 329, 333, 403, 404 och 406, fossil åkermark, inom del av fastigheterna Bränninge 1:2 och 3:20 – Jönköpings läns museum

Bränninges stenrör. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 329, 333, 403, 404 och 406, fossil åkermark, inom del av fastigheterna Bränninge 1:2 och 3:20

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2009:43
Författare: Anna Ödéen
Socken: Habo
Kommun: Habo
Sidor: 52

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk