Boplatslämningar i Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Nykyrka-Ruder 1:17 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Boplatslämningar i Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Nykyrka-Ruder 1:17 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:06
Författare: Anna Ödeén
Socken: Nykyrka
Kommun: Mullsjö
Sidor: 20

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk