Boplatsen på höjden. Arkeologisk för- och slutundersökning av järnålders-boplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2 – Jönköpings läns museum

Boplatsen på höjden. Arkeologisk för- och slutundersökning av järnålders-boplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2009:49
Författare: Britt Ajneborn
Socken: Ljungarum
Kommun: Jönköping
Sidor: 48

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk