Arkitektur i platta paket. En förstudie kring hur vi värderar kataloghusen med exempel från Jönköpings och Kalmar län. (2 MB) – Jönköpings läns museum

Arkitektur i platta paket. En förstudie kring hur vi värderar kataloghusen med exempel från Jönköpings och Kalmar län. (2 MB)

Publicerat: 18 jun, 2024

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2024:14
Författare: Richard Edlund, Anders Franzén, Ådel V Franzén, Liselotte Jumme
Socken:
Kommun:
Sidor: 64

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie