Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering – Jönköpings läns museum

Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering

Publicerat: 8 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:30
Författare: Anders Franzén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 26

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk