Äldre bebyggelse vid Fagerslätts gård. Inför planerad markexploatering inom Stensholm 1:425 – Jönköpings läns museum

Äldre bebyggelse vid Fagerslätts gård. Inför planerad markexploatering inom Stensholm 1:425

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2005:58
Författare: Jenny Ameziane
Socken: Hakarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 12

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk