Åkers kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom kyrkogården vid Åkers kyrka, RAÄ nr 163:1 och 239:1, inför VA-ledning inom fastigheten Åker 1:29 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Åkers kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom kyrkogården vid Åkers kyrka, RAÄ nr 163:1 och 239:1, inför VA-ledning inom fastigheten Åker 1:29 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2014:65
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Åker
Kommun: Vaggeryd
Sidor: 10

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk