Liggmilor, kolningsgropar och en hålväg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 535, 537, 545, 570, 588 och 590 inför planerad industrimark inom fastigheterna Hyltena 1:21 och Barnarps-Kråkebo 1:62, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 6 Mb)

Publicerat: 6 apr, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2018:23
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 44

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk