Äldre gravar och brukningsmarker i Gunnarsbo (pdf 5 Mb) – Jönköpings läns museum

Äldre gravar och brukningsmarker i Gunnarsbo (pdf 5 Mb)

Publicerat: 14 mar, 2023

Arkeologisk förundersökning av fossil åkermark L1970:3017, stensättning L1970:3018 samt nyupptäckt stensättning L2022:2590, inför planerad industrietablering inom fastigheten Gunnarsbo 1:3, Nykyrka socken i Mullsjö kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:07
Författare: Lotten Haglund & Kristina Jansson
Socken: Nykyrka
Kommun: Mullsjö
Sidor: 110

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog