bild-saknas

The movie: Bollarpsutgrävningarna 2010

Publicerat: 27 aug, 2012
Filmen visar en arkeologisk utgrävning i Bollarp där femte- och sjätte-klassare från Viredaskolan hjälper till.

 

I slutet av maj 2010 genomfördes årets grävning av utjorden Bollarp i Vireda socken, Aneby kommun. Gården var bebodd under medeltid innan den lades öde ca år 1400. Kring år 1550 togs en gård upp igen. Härifrån flyttade man ca 1620 och marken kom sedan att nyttjas som äng och beteshagar av byarna i grannskapet.

Arkeologiska och naturvetenskapliga undersökningar

År 1810 flyttades ett soldattorp till Bollarp. Detta fick namnet Lövhult. Torpet var bebott fram till ca 1960. Tre demografiska uppgångsperioder kan således avläsas i landskapet och i det arkeologiska materialet i form av tre bebyggelseetableringar och produktionsmark i form av åker. Redan 1995 påbörjade länsmuseet forskningsgrävningar här och det är gården som fanns här mellan 1550 och 1650 som framför allt har blivit föremål för arkeologiska och naturvetenskapliga undersökningar. Icke desto mindre har vi hittat den medeltida gårdens odlingsmark och eventuellt ett av dess hus. Det yngre torpet Lövhult har även dokumenterats till någon del.

Dokumentärfilm med elever

Förutsättningarna för grävningar har hela tiden varit ett nära samarbete med Viredas hembygdsförening och från och med 2008, även med Vireda skola. År 2010 var det tjugoåtta elever från årskurs fem och sex som var med och deltog i grävningarna. Med sig hade de sin lärare, Birger Karlsson, en eldsjäl, som var med och grävde redan under mitten av 1990-talet. Svante Rosberg och David Sandberg från film i Jönköping kopplades in i projektet tidigt under 2010 i syfte att göra en dokumentär om grävningarna där framför allt barnens perspektiv skulle vara i fokus. Det är denna film som utgör den första Månadens Historia 2011.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ådel Franzen
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf