Våra samlingar

I över hundra år har vi samlat handlingar, bilder, konst, böcker och föremål. Vi har fotograferat och intervjuat er länsbor i våra dokumentationer. Det är detta som är museets samlingar – nu arbetar vi med att göra dem lättare att nå digitalt. Du kan upptäcka dem på bland annat DigitaltMuseum, Flickr och YouTube.

Att samla är en stor del av museernas verksamhet och vi funderar ständigt kring, vad vi samlar, hur vi samlar, vem som samlar och hur mycket vi ska samla. Frågor som fått olika svar i olika tider. Nu funderar vi mycket kring vem som ska samla, vi eller – du. Om vi inte har samlingar som du kan känna igen dig i blir de kanske ointressanta. Risken ökar att vi som länsmuseum i framtiden inte kan skildra kulturarv i Jönköpings län om vi inte samlat in eller dokumenterat det.

Arkiv och bibliotek

Vi har litteratur och arkivmaterial om och från Jönköpings län. I biblioteket finns även litteratur om museets övriga verksamhetsområden: arkeologi, byggnadsvård, konservering, etnologi, konst och arkitektur samt museivetenskap. Jönköpings läns museums bibliotek är ett referensbibliotek och enbart museets personal kan låna böckerna. Om du vill besöka museets arkiv eller bibliotek, kontakta arkivarie eller bibliotekarie.

I museets bibliotekskatalog Hanna hittar du bland annat böcker som handlar om Jönköpings län och länets socknar och kommuner, litteratur om John Bauer samt om naiv konst.
Bibliotekskatalogen Hanna (databas med museets bibliotekskatalog)

Konst- och föremålssamling

På DigitaltMuseum hittar du delar av vår konst- och föremålssamling, är det något du inte hittar där kan du kontakta oss. Vi svarar på frågor om våra samlingar på telefon och mejl och visar gärna våra samlingar om du bokar tid innan.
Jönköpings läns museum på DigitaltMuseum

Ta del av vårt bild och filmarkiv

Fria bilder och filmer

De bilder som vi publicerat på vår webbplats eller Digitalt museum, Flickr, Facebook, YouTube eller bloggar får du använda fritt eller enligt CC-märkning.

Äldre och yngre fotografier, framförallt ur museets samlingar, är tillgängliga via bildtjänsten Flickr: Jönköpings läns museum på Flickr

Filmer där museet medverkar hittar du på vår YouTube-kanal: Jönköpings läns museum på Youtube

Publicering och användning

OBS! Se vilken märkning bilden har, t ex CC-märkning eller Public Domain. Vid publicering ska bilderna märkas med: fotografens namn, konstnärens namn (där bilden visar ett konstverk), samt Jönköpings läns museum.

Vid publicering av arkivhandling bör arkivreferens uppges som källa.

När du använder eller förändrar en bild i Public Domain, ska du inte låta konstnären, fotografen eller museet stå som utgivare för de ändringar du har gjort. Om du modifierar en Public Domain-bild bör det vid återanvändning tydligt framgå att förändringar gjorts gentemot originalet. Konstnärens, fotografens eller museets namn eller logo får inte användas som validering av dina egna ändringar utan att konstnären, fotografen eller museet har godkänt detta.

Enligt den ideella rätten i upphovsrättslagen ska fotografens namn alltid anges och bilden får inte användas eller ändras på ett sätt som kan verka kränkande.

Skicka alltid referensexemplar av publikationer där Jönköpings läns museum bildmaterial används. Vi vill också gärna ha information om webbplatser där bilderna finns med.

Jönköpings läns museum kan inte garantera historiska bilders upphovsrätt. Museet förbehåller sig rätten att lägga detta ansvar på bildanvändaren/beställaren.

Beställa bilder

Behöver du bilder med högre upplösning, retuscharbete, mer omfattande bildsökning/research, eller fotograferingsuppdrag tar vi betalt enligt vår prislista.

Kontakta oss gärna via e-post, bild@jkpglm.se

Bildtjänster

Högupplöst bild
  • En bild

    300 Kr

  • Andra bilden och fler

    175 Kr

Fotografering/retusch
  • Pris per timme

    750 Kr

i Information


Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Bildbyrån

Bildbyrån

Henrik Johansson

Arkivarie

Maria Ridderberg

Intendent samlingar

Karin Kristoffersson

Bibliotekarie

Profilbild av Martin Sundberg
Martin Sundberg

Enhetschef Dokumentation och samlingar

Bilder

Deltagare från Svenska fornminnesföreningens möte i Kristianstad 1916.
Under sommaren har Samlingarna stängt vecka 26-32. Under perioden kan vi inte ta emot besök eller besvara rådfrågningar kring arkiv och föremål. Vi tar inte heller emot bildbeställningar. Välkommen åter från vecka 33.