Skapande skola

Ansök om medel till Skapande skola från Kulturrådet.

Skapande skola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan. Målet med skapande skola är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till eget skapande och kultur. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna. Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt. Observera att du måste logga in och registrera dig för att kunna ansöka. Ansökan görs av skolhuvudman för kommunala skolor och av rektorer vid friskolor.

Ansök på Kulturrådets hemsida:
Skapande skola

Jönköpings läns museum erbjuder

Hos oss finns mängder av möjligheter till skapande verksamhet. Samtliga visningar utgår ifrån målen i Lgr 11. Här ser du några utvalda tips vad du kan använda Kulturrådets bidrag Skapande skola till på Jönköpings läns museum. Har ni egna önskemål på utformning så tveka inta att höra av er till oss. Vi kan anpassa visningarna efter din grupps önskemål.

John Bauer – Följa John

Årskurs 1-9
Låt eleverna uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld. Utställningen Följa John ger en spännande upplevelse även för den som besökt oss förut. Vi samtalar om sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra. Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk och för de yngre klasserna blir det givetvis ett besök i sagogarderoben. Besöket avslutas med en skapande fördjupning i vår verkstad.

Värdegrund och mänskliga rättigheter

Årskurs 4-9
Hur ska man vara mot varandra? Och varför blir det inte alltid som vi tänkt? Här diskuterar vi värdegrund med varandra och utgår från konsten och historien. Vi utgår från spel och frågor och arbetar sedan praktiskt i vår verkstad.

Gå till källan – om källor och källkritik

Årskurs 4-9
Hur vet vi vad som är sant? Vad kan föremålen berätta för oss? Här får du tillsammans med en grupp i din klass undersöka och jämföra olika källmaterial som texter och föremål som vi sedan diskuterar tillsammans. Vi samtalar om synen på information förr och nu och hur vi kan göra för att bli ännu mer källkritiska och genomför en praktisk workshop.

Konstspaning

Årskurs 1-9
Upplev konsten tillsammans. Visste du att konst kan vara både matematik och historia, eller varför inte samhällskritik? Vi kommer tillsammans studera, analysera och diskutera olika konstverk ur Jönköpings läns museum samling. Besöket innefattar också skapande verksamhet i vår verkstad.

Järnålderspärlan

Årskurs 2-5
Fördjupa dig i järnåldern. Här utgår vi ifrån boken Järnålderspärlan där du får följa flera olika karaktärer och genom deras berättelser och bokens fakta får vi veta mer om hur det kunde vara att leva under järnåldern. Vi kommer att arbeta praktiskt och diskutera omkring hur livet kunde se ut under denna tid jämfört med idag. Boken Järnålderspärlan är utgiven av Jönköpings läns museum.

Vad är kulturarv?

Årskurs 1-9
Vad är ett kulturarv för något? Kan det till exempel vara ett slöjdat föremål eller en virtuell verklighet? Genom berättelser så låter vi föremål ur våra samlingar blicka tillbaka på historien och eleverna får inspireras att skapa framtidens kulturarv i vår verkstad.

Normstorm

Årskurs 4-9
Varför gör vi som vi gör? Vad är en norm egentligen, hur kan vi förändra våra sätt att tänka och handla på. Tillsammans med eleverna funderar vi över vad som faktiskt har förändrats över tid. Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat. Visningen efterföljs av en workshop i vår verkstad.

 

Du kan ansöka för bland annat visningsavgifter och resor till och från museet.

Om du vill veta mer eller har övriga frågor kontakta vår museipedagog.

Svartvit bild på Josefin Ottosson.
Josefine Ottosson

Verksamhetsutvecklare pedagogik

Pedagogik