Skapande förskola

Ansök om medel till Skapande förskola.

Skapande skola och Skapande förskola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan och nu också förskolan. Målet med Skapande förskola är att lyfta fram barns rätt till eget skapande och kultur. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna. Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av barnens eget skapande i eller utanför förskolan, samt insatser som stärker banden mellan förskolan och det professionella kulturlivet på sikt. Bidraget går att söka för aktiviteter som gäller barn på förskolan i åldern 4-5 år.

Ansökan görs online av huvudman om det är kommunal förskola och av förskolechefen om det är privat. Efter beslut från Kulturrådet så vet vi att Jönköpings läns museum innefattas inom ramen för Skapande förskola. Observera att du måste logga in och registrera dig för att kunna ansöka.
Ansök på Kulturrådets hemsida Skapande förskola >

Jönköpings läns museum erbjuder

Hos oss finns mängder av möjligheter till skapande verksamhet. Samtliga visningar utgår ifrån målen i Läroplanen för förskolan. Här nedan ser du några utvalda tips vad du kan använda Kulturrådets bidrag Skapande förskola till:

John Bauer – Följa John

Låt barnen uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld. Vi går en sagovandring där vi berättar delar ur sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra. Vi studerar John Bauers konstverk och besöker sagogarderoben. Besöket avslutas med en skapande fördjupning i vår verkstad.

Konstlek

Upplev konsten genom lek. Vi ser på konstverk tillsammans. Vad är det vi ser och hur får man måla egentligen. Vad är fult och vackert och vem bestämmer egentligen detta. Vi skapar sedan tillsammans i vår verkstad.

Skapa efter eget val

Jönköpings läns museum samarbetar gärna med din förskola i ett Skapande förskolaprojekt! Kanske vill ni låta alla barnen på förskolan komma till museet för att se och samtala om konst och få en upplevelse de sent kommer att glömma? Kanske har ni ett särskilt tema som ni vill arbeta med i både teori och praktik?

Du kan ansöka för bland annat visningsavgifter och resor till och från museet.

Om du vill veta mer eller har övriga frågor kontakta vår museipedagog.

Svartvit bild på Josefin Ottosson.
Josefine Ottosson

Verksamhetsutvecklare pedagogik

Pedagogik