Fortbildningseftermiddag för lärare

Onsdagen 11 april kl. 13.30-17

Välkommen för en inspirerande föreläsning och workshop av en  expert på mänskliga rättigheter: Åsa Ekman. Vi kommer även att berätta vad som är på gång på Jönköpings läns museum vad gäller utställningar och program. Under eftermiddagen finns också möjligheter till erfarenhetsutbyten och samtal.

Program för dagen

Föreläsning och workshop av Åsa Ekman

Åsa Ekman har i 15 år jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult hjälper hon många kommuner med allt från utbildningar, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Åsa har arbetat med att kartlägga barn och ungas livssituation, skrivit årliga barnbokslut, granskat och utvärderat verksamheter med utgångspunkt i barnkonventionen, arbetat fram olika utbildningspaket i barnkonventionen för varierande målgrupper samt utbildat tusentals barn, unga, tjänstepersoner och förtroendevalda i barnets rättigheter.

Hon har också vid två tillfällen deltagit vid FN:s barnrättskommittés hearing, i samband med att Sverige granskats för arbetet med barnkonventionen. Med Åsa Ekman får ni engagemang, inspiration, kunskaper och erfarenheter som gör barnrättsarbetet levande, konkret och hållbart.

Kravallerna i Jönköping 1948

Här på Jönköpings läns museum sätter vi fokus på de mänskliga rättigheterna och vill lyfta fram dem som inte fick höras. Vi arbetar med att ta fram ett material till skolor som dels syftar till att belysa vad som hände sommaren 1948 och även hjälper eleverna att arbeta källkritiskt. Detta arbete kommer vi att presentera kort för er under eftermiddagen.

Anmälan

Senast måndagen den 9 april till till kontaktperson Josefine Ottosson. Antalet platser är begränsat. Fortbildningen är gratis och vi bjuder på fika. Vi ser fram emot att träffa dig på Jönköpings läns museum.
Varmt välkommen!

Fortbildningseftermiddagarna återkommer

Varje termin erbjuder Jönköpings läns museum en kostnadsfri fortbildningseftermiddag på Jönköpings läns museum. Då har du möjlighet att lyssna på relevanta föreläsningar och delta i workshop med innehåll som är viktigt för dig som lärare.

Detta är även ett ypperligt tillfälle att träffa lärare från olika delar av länet och det brukar vara berikande samtal under dessa tillfällen.

Har en fråga eller vill anmäla dig till nästa lärarträff? Kontakta vår verksamhetsutvecklare.

i Information


Kontaktuppgifter
Josefine Ottosson
Josefine Ottosson

Verksamhetsutvecklare pedagogik

Bilder

Åsa Ekman föreläser om mänskliga rättigheter.