Besök på egen hand

Du och din klass är alltid välkomna att besöka länsmuseets utställningar under ordinarie öppettider. Vi vill att ni föranmäler ert besök till besöksservice, så att det inte krockar med andra visningar eller arrangemang. Kontaktuppgift hittar du här till höger.

Tänk på att det är du som lärare som ansvarar för eleverna under besöket, håll klassen samlad. Gå tillsammans med dina elever. Sammanställ gärna uppgifter och frågor för eleverna att besvara. Det är tillåtet att äta medhavd matsäck i verkstad 1 och 2. Anmäl i förväg om ni kommer att äta matsäck.

Du kan förbereda klassen inför museibesöket genom att prata om detta:

  • Tack för att ni visar hänsyn till övriga besökare genom att ta det lugnt och tala i vanlig samtalston.
  • Grupper under ledning av museets personal har företräde i utställningssalarna.
  • Tack för att ni är rädda om våra tavlor, skulpturer och utställningsföremål. De tål inte beröring.
  • Använd gärna skrivplattor som skrivunderlag om det behövs istället för väggar, skrivplattor finns att låna.
  • Det är tillåtet att fotografera utan blixt i utställningarna. Om ni använder bilderna i sociala medier – tagga oss gärna! #jönköpingslänsmuseum
  • Ni är alltid välkomna till Jönköpings läns museum och det är fri entré.
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice

Lokaluthyrning, bokning av visning och frågor kring museibutiken