Årskurs F-6

Välkommen till Jönköpings läns museum med dina elever i årskurs F-6. Här nedan ser du en del av det vi har att erbjuda på Jönköpings läns museum. Du är även välkommen att boka visning på någon av våra tillfälliga utställningar.

Vi anpassar visningen efter dina önskemål och utgår alltid från målen i LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). Varmt välkommen hit!

Alla utställningar hittar du under Se & göra.

John Bauer

Årskurs F-6
Låt eleverna uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld. Vi samtalar om sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra. Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk och för de som önskar så blir det givetvis ett besök i sagogarderoben.

Konstspaning

Årskurs F-6
Upplev konsten tillsammans. Visste du att konst kan vara både matematik och historia, eller varför inte samhällskritik? Vi kommer tillsammans studera, analysera och diskutera olika konstverk ur Jönköpings läns museum samling. Besöket innefattar också skapande verksamhet i vår verkstad.

Järnålderspärlan

Årskurs 2-5
Fördjupa dig i järnåldern. Här utgår vi ifrån boken Järnålderspärlan där du får följa flera olika karaktärer och genom deras berättelser och bokens fakta får vi veta mer om hur det kunde vara att leva under järnåldern. Vi kommer att arbeta praktiskt och diskutera omkring hur livet kunde se ut under denna tid jämfört med idag. Boken Järnålderspärlan är utgiven av Jönköpings läns museum.

Värdegrund och mänskliga rättigheter

Årskurs 4-6
Hur ska man vara mot varandra? Och varför blir det inte alltid som vi tänkt? Här diskuterar vi värdegrund med varandra och utgår från konsten och historien. Vi utgår från spel och frågor och arbetar sedan praktiskt i vår verkstad.

Gå till källan

Om källor och källkritik
Årskurs 4-6

Hur vet vi vad som är sant? Vad kan föremålen berätta för oss? Här får du tillsammans med en grupp i din klass undersöka och jämföra olika källmaterial som texter och föremål som vi sedan diskuterar tillsammans. Vi samtalar om synen på information förr och nu och hur vi kan göra för att bli ännu mer källkritiska.

Jönköpings stads historia

Minnen, människor, platser
Årskurs 4-6

I den stadshistoriska utställningen hittar du Jönköpings stads historia från att den grundades fram tills idag. Visste du till exempel att det har funnits ett slott i Jönköping? Och vad betyder egentligen Smålands Jerusalem? Här kan du välja att fokusera på just det som ni studerar för tillfället.

Viktor Rydberg

Viktors värld och verklighet
Årskurs 4-6

I utställningen får du uppleva Viktors Rydbergs värld och verklighet. Du får följa hans livslånga strävan efter kunskap och bildning. Från barndomens första lyckliga år, genom katastroferna som slår hans värld itu. Via skolåren och mobbing, till vuxenlivets yrkeskarriär och författarskap som slutligen för Viktor till samhällets yppersta elit. I utställningen presenteras Viktors idévärld och författarskap i ord, ljud och bild.

Normstorm

Återkommande tillfällig utställning
Varför gör vi som vi gör? Vad är en norm egentligen, hur kan vi förändra våra sätt att tänka och handla på. Tillsammans med eleverna funderar vi över vad som faktiskt har förändrats över tid. Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat.

Digitalt: Sagovisning i Följa John

Årskurs F-6
Upplev John Bauers värld från ert klassrum eller er förskola. Under en kort visning berättas en av de sagor som John Bauer illustrerade, samtidigt som ni får en inblick i utställningen Följa John. Det finns också tid för barnens frågor om John Bauer.

Perfekt inför ett besök på Jönköpings läns museum, eller när ni inte har möjlighet att komma till oss.

Visningen är framtagen i samarbete med elever och lärare i Jönköpings län.