Årskurs 7-9

För dig som vill komma på en visning med årskurserna 7-9 så har vi mycket att erbjuda. Vi anpassar givetvis programmet så att det passar just din grupp och utgår alltid från målen i Lgr 11. Önskar du en visning i någon av våra tillfälliga utställningar så anpassar vi den utifrån dina önskemål.

Gå till Utställningar

John Bauer

Låt eleverna uppleva konsten i Bauerutställningen Följa John. Vi samtalar omkring konstverken och hur budskapet i dem kan lära oss hur vi ska vara mot varandra. Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk.

Värdegrund och mänskliga rättigheter

Hur ska man vara mot varandra? Och varför blir det inte alltid som vi tänkt? Här diskuterar vi värdegrund med varandra och utgår från konsten och historien. Vi utgår från spel och fördjupande frågor.

Gå till källan

Om källor och källkritik
Hur vet vi vad som är sant? Vad kan föremålen berätta för oss? Här får du tillsammans med en grupp i din klass undersöka och jämföra olika källmaterial som texter och föremål som vi sedan diskuterar tillsammans. Vi samtalar om synen på information förr och nu och hur vi kan göra för att bli ännu mer källkritiska.

Konstspaning

Upplev konsten tillsammans. Visste du att konst kan vara både matematik och historia, eller varför inte samhällskritik? Vi kommer tillsammans studera, analysera och diskutera olika konstverk ur Jönköpings läns museum samling.

Jönköpings stads historia

Minnen, människor, platser
I den stadshistoriska utställningen hittar du Jönköpings stads historia från att den grundades fram tills idag. Visste du till exempel att det har funnits ett slott i Jönköping? Och vad betyder egentligen Smålands Jerusalem? Här kan du välja att fokusera på just det som ni studerar för tillfället.

Viktor Rydberg

Viktors värld och verklighet
I utställningen får du uppleva Viktors Rydbergs värld och verklighet. Du får följa hans livslånga strävan efter kunskap och bildning. Från barndomens första lyckliga år, genom katastroferna som slår hans värld itu. Via skolåren och mobbing, till vuxenlivets yrkeskarriär och författarskap som slutligen för Viktor till samhällets yppersta elit. I utställningen presenteras Viktors idévärld och författarskap i ord, ljud och bild.

Normstorm

Återkommande tillfällig utställning
Varför gör vi som vi gör? Vad är en norm egentligen, hur kan vi förändra våra sätt att tänka och handla på. Tillsammans med eleverna funderar vi över vad som faktiskt har förändrats över tid. Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat.