Kampen i tiden: Normstorm – Jönköpings läns museum

Normstorm

Elever i några av Jönköpings kommuns högstadie- och gymnasieskolor skapar konst som ifrågasätter normer, genom projektet Normstorm.

Är vår stad en tolerant, öppen, trygg och kreativ stad? I projektet Normstorm diskuterar elever samhällets olika normer och värderingar och skapar i det arbetet normkritik och konst. Motiven ställer frågor, väcker tankar och uppmuntrar till samtal och diskussioner kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Medverkande

Normstorm är ett samarbete mellan medverkande skolor, Jönköpings kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, Mediacenter Jönköpings län och Jönköpings läns museum. Projektet har drivits sedan 2012. Läs mer om Normstorm på jonkoping.se/normstrom