Semestertider – Jönköpings läns museum
Väska för utflykt innehållande matservis av plast och metall.

Semestertider

Publicerat: 21 maj, 2019

Nu närmar sig sommaren och för de flesta en efterlängtad semester. Idag kan många resa kors och tvärs runt vår jord, och vi tar den betalda ledigheten för givet. Men så har det inte alltid varit.

Att resa för nöjes skull, som turist, kräver både pengar och ledig tid. I början av 1900-talet var betald semester ingen självklarhet. Men olika grupper bland tjänstemän hade vid denna tid några veckors betald semester. Gällande arbetarskyddslag rekommenderade även arbetsgivare att ge sina arbetare fyra dagars semester. Vissa arbetare med kollektivavtal kunde få ut minst sju dagars semester.

Den första semesterlagen

1938 införde Sverige sin första semesterlag. Alla arbetstagare fick rätt till två veckors betald semester per år, för att återhämta sig från arbetet. För arbetare och människor med begränsad ekonomi blev cykeltur med övernattning i tält eller på vandrarhem en vanlig form av semester i Sverige. Efter andra världskriget, på 1950-talet, började allt fler ha råd att köpa bil och nu växte bilturismen fram.

Turismen i äldre tider

Föregångare till dagens turism fanns under 1600- och 1700-talen. Då gick resor till brunnsorter belägna vid mineralkällor. Där kunde resenärer ”dricka brunn”, vilket ansågs hälsosamt. Dessa resmål följdes under 1800-talets mitt av havsbadorter. De anlades längs den svenska Västkusten och Östersjökusten, ofta i anslutning till en tidigare brunnsort. Under 1800-talets sista decennier växte fjällturismen fram. Resandet underlättades nu av bland annat utbyggnaden av nya kommunikationer som ångbåtstrafik och järnväg.

Passa på att besöka Jönköpings läns museum i sommar och se montern med semesterföremål från 1900-talets mitt.

Lästips:
Rosengren, Annette (1979). När resan var ett äventyr: om resor i Sverige under tusen år. Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Nordiska museet.

Fler föremål finns i museernas samlingar på Digitalt museum.

 

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Maria Ridderberg

Intendent samlingar


Bilder

Cykelutflykt. Fem personer står på en rad med varsin cykel. Cyklarna är lastade med packning. Tältutflykt med cykel i samband med förlovningen mellan Hilding Nors och Iris Nilsson 1933. Cykelturen gick till Hocknarp, Järsnäs socken. Fotograf: Hilding Nors.
Tältsemester. Två kvinnor och två män sitter framför ett litet tält och äter mat. Måltid utanför tälten på cykelturen till Hocknarp, Järsnäs socken, 1933. Tälten var av sockersäckar. Fotograf: Hilding Nors.
Bilsemester. Tre vuxna personer och tre barn står framför en bil med packning fastsurrad på taket. Familj på bilsemester. Fotograf: Gustav Andersson.
Fem personer sitter runt ett dukat bord intill en skog. Med campingbord, stolar och Primuskök har ett sällskap åkt ut i naturen för att dricka kaffe i början av 1960-talet. Från vänster: Arvid Ottosson, Evert Andersson, Tom Andersson, Elin Andersson och Karin Ottosson. Fotograf: Evert Andersson.
Campingplats. Två personer sätter upp ett tält. Huskvarna campingplats vid Kidrons park i Huskvarna. Fotograf: Conny Rich.