Karta över ett tänkt Mariannelund – Jönköpings läns museum
Karta över ett tänkt Mariannelund år 1793.

Karta över ett tänkt Mariannelund

Publicerat: 27 jan, 2012

Karta över ett tänkt Mariannelund år 1793.

Karta över ett tänkt Mariannelund år 1793. Foto: Göran Sandstedt

I december inlämnade Mariannelunds hembygdsförening ett femtontal kartor från 1700- och 1800-talet, föreställande trakten kring Mariannelunds säteri med det tidigare namnet Strömstorp.

Den äldsta kartan är från 1699 och visar områdena runt sjön Skruven och Fagersjön. Bifogad bild är en del av en karta från 1793 som visar hur det var tänkt att parken och byggnaderna skulle se ut.

Här kommer jag att blogga om vad som händer bakom kulisserna i arkivet, om nyinkomna leveranser och om andra gulkorn i arkivet.

/Henrik Johansson, arkivarie vid avdelningen Samlingar

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Henrik Johansson

Arkivarie