Historien som skrattspegel – Jönköpings läns museum
Ett luciatåg

Historien som skrattspegel

Publicerat: 13 dec, 2016

I Länsmuseets bildarkiv finns denna bild som troligen är tagen 1947. Ibland fungerar äldre bilder som en skrattspegel, en vinkning till vår egen tid med dess problem med identiteter, vem som egentligen ska ha vilken roll, och till och med i något så roligt och enkelt som ett luciatåg. Bilden är troligen från ett spex. Kanske vore det bra om vi alla tillåter oss att ha lite spex och enEtt luciatåg mer humoristisk infallsvinkel på våra traditioner ibland? Eller ska man förhålla sig mer historiskt korrekt till detta med luciatåg så är det såvitt jag kan begripa svårt att exakt veta hur kopplingen till det egentliga helgonet Lucia och våra egna mycket mer sentida luciatåg ser ut. Rent närhistoriskt ger en titt i arkiven vid handen att de första mer regelbundna luciatågen inte gör entré förrän tidigt 1930-tal och då beskrivet i den tidens dagstidningar. Betydligt mörkare klangbotten får lucia om det lånas av historiskt nationalistiska strömningar som i Lucia vill se en förmodat urnordisk Valkyria liknande lussebrud. En ödets ironi är väl i så fall att det där helgonet Lucia förmodligen inte alls såg ut så. Kanske hon var liten spenslig och mörkhyad.?

/Magnus Rossler

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Magnus Rossler
Magnus Rossler

Museiassistent