Hanna Friberg - arkivarien och forskaren som byggde upp länsmuseets samlingar – Jönköpings läns museum
Hanna Friberg i sitt hem vid ett bord fullt av album och bokverk

Hanna Friberg – arkivarien och forskaren som byggde upp länsmuseets samlingar

Publicerat: 16 okt, 2016

Hanna Friberg var den person som grundade och utvecklade länsmuseets arkiv och föremålssamling. I mer än 30 års tid gjorde hon en viktig och bestående insats för att samla och registrera foton och föremål.

I museets utställning  Tre liv  kan man läsa lite mer om hennes gärning för bygden.

Hon föddes 1863 i Alseda och tog 1879 examen vid Östra flickskolan i Jönköping. 1941 dör hon vid en ålder av 78 år.

Hanna Friberg i sitt hem vid ett bord fullt av album och bokverk

Hanna Friberg i sitt hem vid ett bord fullt av album och bokverk.

Hon ägnade hela sitt vuxna liv åt museiarbete och historieforskning, men är tämligen lite omskriven för sin gärning. Få uppgifter finns i museets protokoll och verksamhetsberättelser kring Hanna Friberg arbete. Mellan raderna kan man förstå att hon utan ersättning lade ner ett stort arbete med att ordna och förteckna samlingarna.

Tillsammans med sin man Algot Friberg tog de initiativ till bildandet av Norra Smålands fornminnesförening som är grunden till dagens länsmuseum. Paret Friberg är med och driver museet fram till deras död. Museet låg på ett par olika platser innan dagens museibyggnad uppförs i mitten på 50-talet på sin nuvarande plats.

Dottern Elin arbetade delvis som oavlönad konservator på museet men fotograferade också miljöer i länet. Vi kan se i liggarna att flera foton i museets fotosamling från början av 1900-talet togs av Elin.

Hanna Friberg var en erkänd forskare kring gårdar och släkter i Småland och läste och översatte latinska medeltida handlingar. Hon skrev artiklar till ett flertal svenska tidskrifter kring person- och gårdshistoria och om detta vittnar alla de tackbrev som finns i hennes personarkiv.

Hanna Fribergs forskning om en småländsk militär

I museets samling finns en inbunden bok med brev från kungliga majestäts till Jönköpings regemente. De är från 1660-talet och är adresserade till regementschefen Erik Drake. Detta unika fynd påträffades i början av 1900-talet på en vind i ett gammalt Jönköpingshus. Hanna Friberg lade ner mycket forskning kring breven och hon skrev en lång artikel i fornminnesföreningens årsbok år 1915 om generalmajor Erik Drakes liv. Han var hög officer i den svenska armén och deltog i Karl X Gustavs polska krig. Några år senare blev han dödligt skjuten av en annan svensk officer efter en lång tvist.

 

Källor och lästips

Hanna Fribergs artiklar i Norra Smålands fornminnesförenings årsbok:

Nr 2, år 1910. Artikel ?Ur föreningens samlingar?. Beskrivning av handskrifter och äldre dokument i arkivet, samt avskrifter av gårdsbrev från 1500- och 1600-talet.

Nr 4, år 1915. Artikel ? Generalmajor Erik Drake? som handlar om regementschefens för Jönköpings regemente liv och leverne.

Nr 5, år 1919. Artikel om Stensholm  – en småländsk herrgårds historia

Nr 10, år 1932 ?Några målare och konterfejare i Jönköping?

 

/Henrik Johansson

Verksamhetsutvecklare Arkiv

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Henrik Johansson

Arkivarie