Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Assistenter och amanuenser vid Historiska museet i Stockholm, sittande i den tidigmedeltida Kungsårabänken

Från bokhyllan

Publicerat: 26 apr, 2016
Vi planerar en utställning med kvinnohistoriska förtecken. Och här sitter jag med en spännande uppsats som en vänlig själ på Umeå universitet har skickat till oss: Museimannen – en kvinna?, en C-uppsats i museologi av Emma Jernqvist. Den behandlar historien om de kvinnor som under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet arbetade inom ett extremt mansdominerat yrke, med utgångspunkt från Wilhelmina von Hallwyl och Gerda Boëthius.
En bok i bibblan ska katalogiseras och få ämnesord. Och vad är dagens ämnesord för personer som jobbar på museum: Museimän!

Hepp!

Bilden ovan: Assistenter och amanuenser vid Historiska museet. Bilden lånad ur Fornvännen 2006:2, ”Fornvännen och de första kvinnliga arkeologerna, av Stig Welinder
Ämnesordssystem SAO
 Ämnesord Museimän
 SAB-kod Bg; Lz
 Anmärkning Särsk Lz.
 LCSH Museums – Employees
 Används ej Museitjänstemän
 Underordnad term Kuratorer (museer)
 Se även Antikvarier
Konservatorer

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder