Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslaget till Svåra Saker

Från bokhyllan

Publicerat: 3 feb, 2014

Omslaget till Nordis Museologi

Somliga undviker det, för somliga är det eftersträvansvärt: Det kontroversiella! Det är nog en trend, och en nyttig sådan, för museer att plocka upp svåra ämnen och visas upp i utställningar men även att rannsaka sin egen historia. Här på Jönköpings läns museum har vi ju t.ex. vår missionshistoria och den gamla missionsutställningen att ta ställning till och säkert en hel del annat. Vill man nu fördjupa sig i tankar om ”Museet och det kontroversiella” bör man tillgripa senaste numret av Nordiskmuseologi, som har samlat ett antal uppsatser till ett fullmatat nummer. En bok på samma tema som redaktörerna rekommenderar som inspiration är Svåra saker, utgiven av Nordiska museet. Finns nu i digital version på Nordiska museets webplats.

Omslaget till Svåra Saker

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie