Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Munksjö pappersbruks logotyp

Från bokhyllan

Publicerat: 6 aug, 2013

Visste ni att:

De vanligast använda pappsorterna för taktäckning och förhydning af väggar m. fl. ändamål äro från Munksjö vid Jönköping och Fiskeby vid Norrköping.

Åtminstone var det så år 1906, enligt ingeniör Arvid Henström, då han färdigställde åttonde delen av Landtbyggnadskonsten. Detta goa bokverk, sammanbundna i två slitna volymer har vi fått till vårt bibliotek i sommar och nu kan vi förkovra oss i alla möjliga byggen som ett lantbruk kunde behöva vid förra sekelskiftet, ladugårdar, pumpanläggningar, växthus, timmerkonstruktioner, murverk, mejeriutrustning … och vad man ska tänka på vid anläggande av gödselstack. För att nämna något lite av allt som avhandlas.

Munksjö pappersbruks logotyp

 

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie