Österängen 1959. Bildnummer JM.2001-5-1508

Flygbilder över Österängen år 1959-1961

Publicerat: 27 okt, 2020

1998 köpte Sveriges länsmuseer den stora flygfotosamlingen med AB Flygtrafiksbilder. AB Flygtrafik var ett förlag som gav ut vykort och fanns kvar in på 1990-talet. Samlingen bestod av ca 84 000 bilder som delades upp mellan landets länsmuseer.

Under några år har vi på Jönköpings läns museum  jobbat med att digitalisera bilderna och lägga in dem i vår databas Primus för att ni ska kunna ta del av dem på webben på Digitaltmuseum.se. Nu har vi kommit till bilder över Österängen. Tidiga och även senare foton över området förekommer på bland annat vykort, men de som vi publicerar nu på webben från åren 1959 och 1961 tror vi inte är kända sedan tidigare.

Österängen är ett område som kom till av att Jönköpings stad köpte mark från Österängens gård i början på 1940-talet och därefter köptes resten av marken in mellan 1954-61.

För att undvika att man oplanerat byggde på denna mark så togs en stadsplan fram av stadsplanerare P O Hallman och denna plan för området togs fram redan 1913. Planen innebar att man ville ge intryck av ett organisk framväxt område vilket innebar slingrande gator och oregelbundna kvarterstruktur istället för det tidigare rutnätsmönster.

1947 bjöds det in till en tävling för att utforma Österängens  västra del.  Per Persson från HSBs arkitektkontor i Stockholm vann tävlingen. Det föreslogs tre hustyper som Stjärnhus, Vinkelhus och Båghus, 1952 kunde de första inflyttningarna ske. Därefter ändrades planerna något och området byggdes ut gradvis. När Österängen stod klart 1964 fanns 1900 lägenheter men även butikscentrum, skolor och kyrka. På en del bilderna ser man även motorvägen under uppbyggnad. Den stod klar år 1959  som en fyrfilig motorväg.

Vill du ta del av våra bilder, besök DigitaltMuseum.se

På DigitaltMuseum kan du titta, kommentera eller ladda ner bilder. Du kan även skapa ditt eget profilkonto och göra dina egna samlingsmappar med favoritföremål och bilder som du kan dela med dig på t.ex. Facebook.  Dessutom går det att beställa bilder direkt från vår Bildbyrå.

Källa: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontors skrift om Österängen.

Ann-Louise Nero
Museiassistent

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ann-Louise Nero

Museiassistent


Bilder

Österängen 1959. Bildnummer JM.2001-5-1509 Österängen 1959. Bildnummer JM.2001-5-1509
Österängen 1961. Bildnummer JM.2001-5-1640 Österängen 1961. Bildnummer JM.2001-5-1640
Österängen 1961. Bildnummer JM.2001-5-1639 Kv. Venusskon - Uppförd mellan 1957-58 Österängen 1961. Bildnummer JM.2001-5-1639 Kv. Venusskon - Uppförd mellan 1957-58