Statsarkitekt och stadsarkitekter – Jönköpings läns museum
gestaltad livsmiljö

Statsarkitekt och stadsarkitekter

Publicerat: 30 jun, 2015

Det är Almedalsvecka och nyheterna svämmar över av politiska utspel. Många organisationer, myndigheter och utredningar tar också tillfället i akt att presentera aktuell forskning eller ge en förhandstitt på kommande utredningsförslag.

I går lanserade t.ex. utredaren Christer Larsson, som sedan ett drygt år har uppdraget att utforma en ny statlig politik för arkitektur, form och design, några konkreta förslag för att uppnå målet att ”stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och en hållbar samhällsutveckling”. Utredningen, med namnet ”Gestaltad livsmiljö”, vill bland annat inrätta en statsarkitekt, en person på nationell nivå med ansvar att förvalta frågorna och följa upp att staten via verk, bolag och myndigheter tar sitt ansvar inom området. För att säkra en långsiktig politik vill utredningen också inrätta en ny myndighet inom området.

gestaltad livsmiljö

Ute i landet går tendenserna tyvärr i andra riktningen – allt fler kommuner har inte längre stadsarkitekter, utan stadsbyggnadsfrågorna hanteras av stadsbyggnadsdirektörer alltför ofta utan arkitektkompetens. Vilket också syns i det som byggs. Blicken och det samlade ansvaret för gestaltningen finns inte. Och då blir det som det blir…

Det är bara att hoppas att ett sådant här förslag innebär en vändning, från statens sida men i förlängningen förhoppningsvis också spiller över i kommunerna!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.