Lantmäteriets historiska kartor - en underbar källa! – Jönköpings läns museum

Lantmäteriets historiska kartor – en underbar källa!

Publicerat: 23 aug, 2013

jönköping 1850 mindre

Plankarta över Jönköping upprättad år 1850.

Sedan några år tillbaka finns de flesta av Lantmäteriets kartor digitaliserade. Inom kulturmiljösektorn fanns vissa farhågor inför åtgärden, då digitaliseringen också innebar att kartorna flyttades från de regionala kontoren in till en central depå och materialet inte länge skulle finna fysiskt tillgängliga ute i landet. Men digitaliseringen har verkligen inneburit en ökad tillgänglig och möjlighet för flera att hitta in till den rika källa av historisk kunskap som dessa handlingar utgör.

Du kan idag från din dator få fram kartor och kartbeskrivningar på allt från rågångs- och tomtmätningar, plankartor till skifteshandlingar med protokoll och allt. Och genom den finmaskiga möjligheten att söka ner till socken och fastighetsbeteckning kan man enkelt hitta och frossa i gamla handlingar. Materialet är användbart på många sätt, om man vill veta mera om sin hemtrakt, by eller gård, men också stadsplaner och kvartersbildningar går att finna. Ibland kan det vara lite snårigt, särskilt i gränsområden mellan stad och land, då det gäller att veta de gamla gårdsnamnen, men ofta har namnen fått leva kvar, idag som beteckningar på stadsdelar, Rosenlund och Österängen är två sådana exempel i Jönköping. Det är de äldre kartorna som finns allmänt tillgängliga och de sträcker sig från 1628 fram till 1927. Som privatperson kan du titta men inte ladda ner, men då det är väldigt hög upplösning är de lättlästa på skärmen och om man vill ha sitt egna exemplar går det alltid att beställa en kopia. Här hittar du länken till lantmäteriets historiska kartor om du blir sugen att söka dig vidare in i historien.

utsnitt slottsormrådet

Ett utsnitt över slottsområdet från plankartan 1850.

utsnitt kanalen

Här ser man Hovrätten, arkivbyggnaden och Kristine kyrka, men även kanalens dragning från Munksjön till Rocksjön och Vättern.

Vi på museet har som institution ett avtal med Lantmäteriet, vilket gör att vi har tillgång att ladda ner kartorna, vilket för oss är en väldig tillgång i arbetet.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.