Hemligheter i väggarna... – Jönköpings läns museum

Hemligheter i väggarna…

Publicerat: 28 mar, 2012

Om man vill veta mer om ett hus äldre historia och byggnadsskick ska man titta i skrubbar, skrymslen, garderober och på vindar. Man kan hitta äldre färgställningar, spännande tapeter och annan information om byggnaden. Inskriptioner med siffror och bokstäver kan antyda att byggnaden har blivit flyttad, omotiverade urtag i stommen kan indikera ombyggnadsskeden. Eller så kan man hitta spår av i ovanliga byggnadsmaterial eller byggnadsskick. Ibland till och med sällsynta.

I en garderob i Mariannelundstrakten fick jag i höstas se något som jag bara hade hört talas om tidigare. Fastigheten som besiktigades innehöll flera intressanta byggnader, detta var ett reveterat boningshus från 1800-talets andra hälft, men hade inte tjänstgjort som bostad sedan länge. Putsen på väggarna hade släppt på några ställen så att stommen syntes, men det var ingen vanlig timmerstomme där bakom. Det var ett kubbhus. Ett kubbhus är murat av träpluttar lagda i ett ramverk, ungefär som en skiftesverksbyggnad. Ytter- och innerväggar är oftast reveterade, vilket gör att tekniken ligger dold.

Under fönstret i garderoben hade putsen släppt och den något ovanliga väggkonstruktionen låg synlig.

Under de tiotal år som jag har arbetat på länsmuseet i Jönköping har jag bara stött på ett kubbhus tidigare. Det var en byggnad i Utvängstorps socken i Mullsjö som jag fick berättad att den var uppförd av kubb, men jag fick aldrig se själva konstruktionen. Till synes enkla relativt ordinära byggnader kan bära på stora hemligheter…

Britt-Marie Börjesgård

Läs här om du vill veta mera om kubbhus.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.