Fönsterrenoveringens dag: 30 maj! – Jönköpings läns museum

Fönsterrenoveringens dag: 30 maj!

Publicerat: 27 maj, 2021

Sedan några år tillbaka firas den 30 maj som fönsterrenoveringens dag. Detta för att uppmärksamma fördelarna med att renovera fönster istället för att slentrianmässigt byta dem.

Fönstren är en viktig del av en byggnads karaktär och brukar kallas huset ögon och själ. Fönstren är också en betydande del av ett hus kulturhistoriska värde och okänsligt utförda fönsterbyten minskar dessa värden påtagligt. Fönstrens form och funktion är en spegel av byggnadens tillblivelsetid och historia, då fönstren har lite olika utseende över tid, det kan vara storlek, spröjs och beslagens utformning, fönstrens material eller upphängning. Även om ett nytt fönster formmässigt försöker efterlikna det ursprungliga är skillnaden ofta påtaglig.

Även fönsterglaset kan vara en del av historien, ett äldre fönsterglas från tiden före 1930 är oftast munblåst och har en mera levande yta än modernt fönsterglas som är stumt i jämförelse. Fram till tidigt 1930-tal tillverkades fönsterglas vid glasbruken genom att man blåste stora cylindrar som sedan klipptes upp, ett hantverk som idag bara upprätthålls på ett fåtal glasbruk i Europa. Också halvmoderna så kallade dragna glas, en teknik som kom till Sverige på 1910-talet, är även de mera levande än nutida planglas och kan ibland vara specialtillverkade i en form som inte längre går att göra.

Vad gäller trävirket och fönsterbågarna så är de från tiden före 1970 ofta tillverkade av utvalt virke av god kvalité vilket gör att de går att underhålla. Att färgen flagar eller att kittet kanske sitter löst innebär inte att trävirket i fönsterbågarna behöver vara dåligt. En grånad båge är torr men sällan rutten.

Att renovera fönster är inte bara kulturhistoriskt rätt utan också miljömässigt riktigt. Ett argument för att byta fönster är oftast energibesparing men då har man inte räknat på den långsiktiga belastning på miljön som fönsterbyten innebär. Det är ett slöseri av resurser, att man ersätter material som man kan underhålla med material som inte går att underhålla, som är fallet med fönster av aluminium eller plast. Det är inte bara oekonomiskt utan även resursmässigt ohållbart. Dessutom bryter ett sådant förhållningssätt mot EUs avfallshierarki, vilket numera också är en del av svensk lagstiftning, där det första steget i trappan är att förebygga att avfall överhuvudtaget uppstår.

Genom att göra förbättringar på befintliga fönster genom att till exempel sätta in ett extra isoler- eller energiglas uppnår man bättre eller samma effekt energimässigt om man också väger in fönstrens livslängd i kalkylen.

Beroende på vilken typ av fönster som man har eller hur händig man är, går det att göra mycket på egen hand. Men det finns också hantverkare som är inriktade på att just renovera fönster, på rätt sätt och med riktiga material.

Tips och information

På grund av pandemin kan vi tyvärr inte göra några fysiska aktiviteter men vi tipsar om de filmer som våra kollegor på länsmuseet i Kalmar har varit med att producera där man får följa de olika stegen i arbetet från att renovera ett fönster. (Sök för följande delar.)

På webbplatsen Fönsterrenoveringens dag finns ytterligare information om fönsterrenovering, argument och praktiska tips. Fönsterrenoveringens dag är är ett gemensamt initiativ av Sveriges länsmuseer, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

Genom att vårda och underhålla de befintliga fönstren så bevaras kulturvärden, du sparar dessutom både pengar, resurser och husets estetiska värden.

En grå och flagad båge är oftast mycket bättre än den ser ut!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.