En kyrka i svart och guld – Jönköpings läns museum

En kyrka i svart och guld

Publicerat: 21 feb, 2014

Svenarums kyrka är intressant ur flera aspekter inte minst färgsättningsmässigt. Kyrkan har varit svartmålad med förgyllda detaljer i all dess inredning, bänkar, läktarbröst, orgelfasad och predikstol. Vanemässigt tänker vi ofta sent 1800-tal när det handlar om en sådan här färgskala. Men här anges i källorna att kyrkan målades på detta sätt redan år 1806. Det finns dessutom en ögonvittnesskildring, i form av en reseberättelse från 1812. Den danske historikern Christian Molbech passerar genom Småland och beskriver bland annat i mycket positiva ordalag Svenarums kyrka som både originell och vacker.

Målning

… ”Nära vid gästgifvaregården ligger kyrkan, en byggnad af sten i en ganska god smak, byggd i kors med tegeltak och af lagom storlek. Den är icke ny, men ombyggd för få år sedan. Man höll nu på att uppföra ett högt och ansenligt torn af huggen sten, som var ett slags skiffer. Jag fann verkligen mera än jag väntade, ? den vackraste landskyrka jag någonsin sett. Den är ljus, ganska snygg och väl inredd, och har i det hela någonting originelt och ovanligt, icke obehagligt i sitt inre. Alla bänkar äro målade i svart med gula lister, och predikstolen likaledes svart med förgyllda ornamenter. Detta gjorde en sällsam effect och har ett högtidligt och sorgligt utseende. Den myckna svarta målningen sticker af emot det starka ljuset, ungefär såsom svarta likkistor i ett väl upplyst capell. Man kunde också säga, att kyrkan har likhet af ett stort grafchor, hvilket åter många förgylda siraterna på altare, predikstol och orgelverk synas vederlägga. Det sednare är midt emot altaret, träwerket svart, med silfverblanka pipor, och rika förgyllta ornamenter ofvantill. Jag fann det både vackert och smakfullt; i hela den sköna kyrkan fanns ingenting som stötte mitt öga, utom de fyrkantiga fenstren och den platta takpanelningen.” ….

Molbechs reseskildring ”Resa i Sverige åren 1812 och 1813? finns numera tillgänglig på nätet digitaliserad via KB.

Kyrkans inredning var svartmålad under i stort sett hela 1800-talet. Den målades som sagt 1806 och förblev så fram till år 1901 då den ommålades i vitt och brunt. Rent stilhistoriskt är det här spännande. Svart och guld brukar man ofta förknippa med emirestilen som i Sverige sägs slå igenom i samband med Jean Baptist Bernadottes trontillträdande år 1810. Men svart och guld förekommer redan i sengustaviansk tid, det finns flera exempel på samtida predikstolar och altaruppsättningar med denna färgställning, inte minst i Linköpings stift, Östra Ryd och Borgs kyrkor är några exempel.

Svart och guld ? modernt stilideal eller var det kanske också en sorgemarkering? Socknens store man Johan Axel Stedt med egendomarna Hook, Norrhult, Stensjö, Svenarum samt Lindsfors bruk i Svenarums socken och Lundholmen i Vrigstads socken, premiärmajor sedermera landshövding, dog år 1805. Familjen Stedt var involverade i kyrkans ombyggnad och uppförandet av det nya tornet. Familjens gravkor som ligger strax söder om tornet byggdes 1795 då familjegravkoret flyttades ur kyrkan då det låg på platsen för det nya tornet. Så långt tankar och spekulationer, det vore intressant att läsa sockenstämmoprotokollen för att se om färgsättningsfrågan behandlas där…

För närvarande pågår en stor inre restaurering, vilket bland annat inbegriper ommålning av i stort sett alla ytor. Då det har varit vissa klimatproblem genom åren är det mycket färg som spjälkar och den rikliga mängd spackel som har nyttjats i vissa målningslager förstärker dessa problem. För att få ett gott resultat på den nya målningen skrapar man nu ner till det svarta skiktet. Det gör att vi kan få en förnimmelse av hur kyrkan såg ut som svartmålad.

Jag är beredd att hålla med Christian Molbech ? vackert och originellt! Högtidligt och kanske lite sorgligt… men verkligen inte obehagligt!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.