En känd byggmästare – Jönköpings läns museum

En känd byggmästare

Publicerat: 23 mar, 2012

En byggmästare vi däremot vet mera om är Anders Andersson (1861-1934) i Eksjö. Han startade 1899 tillsammans med Isak Abrahamsson firman Andersson & Abrahamsson som kom att bli den största byggfirman i trakten. De hade båda praktisk utbildning inom sitt fackområde, yrkespraktik och egen verksamhet med sig i bagaget. Deras absolut största uppdrag under deras 25-åriga samarbete var Sävsjö sanatorium. Ett storslagen träbyggnad som var ett privat behandlingshem för lungsjuka, byggnaden utformades i nära samarbete med överläkaren Hjalmar Tideström och stod klar 1907.

Sanatoriet i Sävsjö blev därmed Sveriges största och träbyggnaden med sin 80 meter långa fasad var och är fortfarande en imponerande stor byggnad. Verksamhet för lungsjuka hade bedrivits sedan 1870-talet i Sävsjö under mera provisoriska former, de goda förbindelserna sedan södra stambanan invigdes 1864 var en viktig etableringsfaktor. Sanatoriet var ett av flera sanatorier i Småland vid 1900-talets början. Den rena höga luften var betydelsefull i behandlingsmiljön. I Jönköpings län fanns sanatorier även i Hässleby (Mariannelund), Eksjö och Romanäs utanför Tranås.

Firma Andersson & Arbramsson ritade många om- och nybyggnader i Eksjö. Från att både ha ritat och byggt kom de efterhand att allt mera inrikta sig på byggnation. Bland byggmästare synes byggande och gestaltande var en uppgift som hade en tendens att gå i arv. Av Anders Anderssons barn blev sonen Emil också byggmästare och de, far och son drev verksamhet tillsammans från 1924. Edvard, ett av de andra barnen blev arkitekt, mera känd under namnet Edvard Stenlåås och framförallt verksam i Jönköping.

Bagare Petterssons hus i Eksjö ritat av Anders Andersson 1894.

Sävsjö sanatorium drevs som lungsjukhus fram till 1959, från 1947 i Göteborgs stads ägo, ooch därefter som eftervårdssjukhus till 1985. Byggnaden är nu konferensanläggning. Via länkarna kan du läsa mera om sanatoriets historia. Eller om du verkligen vill gå till källorna, läs Elna Nilssons ”Sävsjöbibel” Sävsjö ett samhälles liv och utveckling vid stambanan.

Anders Andersson och arkitektsonen Edvard Stenlåås är några av de i länet verksamma byggmästare och arkitekter som vi skriver om i länsmuseets årsbok 2007 Visioner och vardagsarkitektur. Byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.