Rekonstruktion av parugn – Jönköpings läns museum

Rekonstruktion av parugn

Publicerat: 27 apr, 2020

Ritning av en dubbelugn uppbyggd av sand och lera med en omgivande sandkasse samt två slagghögar.

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk