Gammalt möter nytt i Botiza – Jönköpings läns museum

Gammalt möter nytt i Botiza

Publicerat: 23 aug, 2011

När man möter lokalbefolkningen iklädda sina traditionella kläder kan det vara bra att ha kvar minnet av mormor som fram till sin död 1969, precis som andra kvinnor i Kvam i Hardanger, dagligen gick i en vardagsvariant av folkdräkt med kjol, huckle och livstycke. Men det gamla mötte det nya och givetvis hade hon TV hemma, precis som det i de flesta hushåll i Botiza troligen finns en dator och en bloggande tonåring allt medan kvinnorna vi ser är iklädda en traditionell klädsel och mycket av det dagliga livet sker enligt traditionella banor. Ekologiskt hållbart dessutom med häst och vagn istället fossila bränslen. Idag började vi med en vandring följande en ”liemann” till ängarna ut för staden. Som att gå in i en karta från tiden kring sekelskiftet 1800, med den skillnaden att detta var här och nu. Som sentida Linnelärjungar tog vi oss an de vidsträckta ängsmarkerna med de karakteristiska höstackarna och med en floristisk rikedom som inte liknade något annat jag sett. Bara det att rikedomen här var resultat av en levande hävd och inte av konstgjord andning genom olika stödformer från EU eller länsstyrelsen med direktiv om 40 träd per hektar, annars inga pengar! En annan insikt under dagen var att jag är en bättre på att slå med lie än mjölka getter. Inte så förvånande kanske med tanke på att jag faktiskt gått en kurs i det förra, och gosse, vad liarna var välslipade! Som att skära ner gräset med ett rakblad. I avsaknad av slipsten användes en hammare för att hamra ut en ny egg när lien slöade till. Sen kom givetvis sandstensbrynet fram för efterslipning.

Att få inn ett landskap i fötterna är det enda sättet att verkligen förstå det. Eftermiddagens milslånga promenad upp och ner för välslagna backar och igenväxta ängar som vilade några år innan återkomsten hävd, med spår efter äldre odling i form av terrasser, gav ytterligare insikt om dynamiken i landskapet. Den rika floran är ett resultat av en dynamik mellan odling, bete, slåtter och störningar som tider av igenväxning. Inga landskap är statiska. Solen stekte, gräshoppor och syrsor, fjärilar och rovfåglar gjorde oss sällskap. Bjällran från ledartackan ljöd i bakgrunden, herdarna bjöd på nygjord ost. Morgondagen står ograverad för nya äventyr och nya vandringar in i landskapet.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf