En person som speglar sig.

Normstorm

I utställningen Normstorm synliggör, problematiserar och ifrågasätter ungdomar normer.
Med hjälp av egenproducerad konst vill de få dig och andra att fundera över, och kanske omvärdera, normsystem som vi tar för givna.

I årets utställning medverkar elever från Stadsgårdsskolan, Junedalsskolan, Rosenlundsskolan, Flahultsskolan och Per Brahegymnasiet.

Vernissage onsdag 18 april klockan 17.30–21

Bakgrund:

Jönköpings kommun arbetar aktivt med att göra Jönköping till en mer inkluderande, öppen, trygg och kreativ stad. Detta arbete yttrar sig på flera olika sätt, bland annat genom projektet Normstorm. Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och resulterar i skapandet av normkreativa bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser.

Normstormande i skolan

Se och skapa: Normstorm är en möjlighet att i en skolkontext synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer med hjälp av normkritiska diskussioner, analyser och skapande av normkreativa bilder och konst med ungdomar.
Värdegrunda: Normstorm är ett konkret verktyg för att arbeta främjande och förebyggande med skolans värdegrund. Det ger elever, personal och skolledare en möjlighet till ökad förståelse kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Normstormande i det offentliga rummet

Höras: Normstorm ger unga människor en möjlighet till delaktighet och en röst ut i offentligheten genom det ett urval av bilder som ställs ut på välbesökta platser, både i det offentliga rummet och på museum.
Påverka: Normstorm uppmuntrar genom de offentliga bilderna allmänheten till diskussion och påverkan. På detta sätt ges det pedagogiska arbetet en möjlighet att utvecklas och påverka även utanför klassrummet. Normstorm kan bidra till att skapa en mer öppen och inkluderande stad.

Vill du veta mer om projektet?

Gå in på Jönköpings kommuns hemsida använd  sökord normstorm

Jönköpings kommun >

Bild: Thea Öjeheim, Klara Reit och Wilma Englund

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer museets öppettider
Kalender ikon
Nästa tillfälle: tisdag, 24 apr, 2018 10:00-19:00
Kalender ikon
Startdatum: Onsdag, 18 Apr, 2018
Kalender ikon
Slutdatum: Onsdag, 13 Jun, 2018
Organisatör ikon
Arrangeras med: Jönköpings kommun, Mediacenter Jönköpings län, Kvinno- och Tjejjouren Jönköping
Plats ikon
Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Josefine Ottosson
Josefine Ottosson

Verksamhetsutvecklare pedagogik