Gravstenar på en kyrkogård

Kulturvandringar i länet och staden

I vår serie med guidade kulturvandringar berättar vi historien bakom kulturmiljöer och byggnader runtom i Jönköpings län.  Vi arbetar med att bevara och berätta om kulturminnen och kulturmiljöer som finns omkring oss. Vi medverkar även till att de används och utvecklas på ett sätt som är förenligt med deras värden. Kulturmiljön bidrar till en god livsmiljö och betraktas idag som en värdefull tillgång för samhällets utveckling – inte minst inom turism och besöksnäring.

Museet har också den viktiga uppgiften att dokumentera och forska om länets kulturarv och att göra denna kunskap tillgänglig. Idag arbetar länsmuseets arkeologer, byggnadsantikvarier, kulturgeograf och konservatorer med största möjliga helhetssyn på kulturmiljön. Vi vill vara en kunskapsbank för alla och presenterar våra resultat på många olika sätt, bland annat genom rapporter, böcker, visningar, bloggar och sociala medier. Samtliga vandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Vandringarna tar mellan en och två timmar. Följ länken till de enskilda kulturvandringarna för att se karta till platsen.

Reftele kyrkogård

Onsdag 16 maj kl 18
Kyrkogårdarnas utformning har liksom gravvårdskonsten skiftat genom tiderna. Från att allt sedan medeltiden haft en enkel ängsliknande karaktär blir kyrkogårdarna under 1800-talets lopp allt mer föremål för en medveten estetisk gestaltning, med influenser från fransk trädgårdskonst.
Vid den äldre kyrkogården i Reftele får man en god inblick i det sena 1800-talets kyrkogårdsideal. Här finns även en ovanligt rikuppsättning av äldre gravvårdar, allt ifrån några enstaka mycket sällsynta medeltida granitvårdar till en stor mängd gjutjärnskors tillverkade i slutet av 1800-talet vid järnbruken i trakten.
Guide: Margareta Olsson, byggnadsantikvarie
Samling: Reftele kyrkogård i Gislaveds kommun, vid planen framför kyrkan.
Här hittar du mer information, vägbeskrivning och karta till Reftele kyrkogård >

Treudd, domarringar och dösar – det märkliga gravfältet Torsa stenar

Söndag 20 maj kl 13
Torsa stenar, en knapp mil söder om Nässjö, är en av länets mest fascinerande fornlämningar. En drygt 1500 år gammal gravplats med en magnifik treudd, flera domarringar och fyrsidiga stenkretsar. Gravfältet restaurerades i slutet av 1930-talet och vid borttagande av en stubbe 1958 hittades en vacker gravurna fylld med brända människoben. Krukan kan dateras till ungefär 400 efter Kristus. Idag är Torsa stenar ett spännande besöksmål där man med fantasins hjälp kan förflytta sig tillbaka i tiden.
Guide: Mikael Nordström, arkeolog.
Samlingsplats: vid gravfältet Torsa stenar, cirka 8 km söder om Nässjö

Här hittar du även karta till  Treudd, domarringar och dösar – det märkliga gravfältet Torsa stenar >

Strömsbergs gård

Onsdag 23 maj kl 18
Vi besöker en kulturmiljö och ett kulturlandskap med minnen från 1600-talet. Herrgården tillkom genom att gårdarna i Ljungarums kyrkby slogs samman på 1600-talet och bildade ett säteri. Idag möter vi kring Strömsbergsån en välbevarad kulturmiljö med gårdsbyggnader från 17- och 1800-talet. Herrgårdsbyggnaden med sin stora park utgör kärnan. Kring denna ligger den gamla ladugårdsplanen med sina rödfärgade byggnader och många bostadshus som hörde till gården. I ett växthus finns en över hundraårig kamelia – ett träd som blommar tidigt på vårvintern. gårdens gamla hagmarker och skog är idag ett stort naturreservat med vandringsleder.
Guide Bo E Karlson, byggnadsantikvarie.
Samling: på gårdsplanen framför uppfarten till herrgårdsbyggnaden, Strömsbergs gård i Jönköping.

Här hittar du karta till Strömsbergs gård >

Hädingegravfältet – en begravningsplats från vikingatiden

Söndag 27 maj kl 13
Gravfältet är tusen år gammalt och består av drygt 100 gravar. Välkommen till en visning av gravfältet, vi samtalar om bygdens vikingar, hur levde och bodde man, hur begravde man de döda och  ur ser vi spåren efter våra förfäder i dagens landskap? Gravfältet ligger i byn Hädinge mellan Hillerstorp och Värnamo. Välj gamla vägen in i byn.
Guide: Linnea Kallerskog
Parkering: vid bystugan före detta missionshuset
Samling på Hädingegravfältet i Gnosjö kommun
Här hittar du karta till Hädingegravfältet – en begravningsplats från vikingatiden >

Radbyn Näs, Ingatorps socken

Onsdag 30 maj kl 18
Många äldre byar hade sin bebyggelse tätt utefter en bygata. Dessa så kallade radbyar splittrades oftast upp i samband med 1800-talets skiftesreformer. Radbyn Näs nordväst om Ingatorp har en  spännande historia och är en välbevarad radby där bebyggelsen aldrig flyttades ut på detta sätt.
Guide: Anders Franzén, byggnadsantikvarie
Samling: trevägskorsningen i den västra delen av bykärnan. Parkera utefter vägen fram till byn.

Här hittar du karta till Radbyn Näs, Ingatorps socken >

Säby sockencentrum och Säbydalen – landskapet som bytte riktning

Arkeologidagen söndag 26 augusti kl 13
Landskap är i ständig förändring, men på vissa ställen är förändringarna mer genomgripande än på andra. De äldre kartorna visar oss ett helt annat landskap kring Säby by än det vi hittar idag. I dalen har många strukturer levt kvar fram till nutid, men vad fanns här innan sätesgårdarnas tid? Genom äldre kartor och vandring i området försöker vi hitta spåren efter det gamla i det nya. Guide: Ådel Vestbö Franzén, kulturgeograf
Samling: vid Säby kyrka i Tranås kommun

Här hittar du information om framkomlighet och karta till Säby sockencentrum och Säbydalen >

Runstenen i Hok

Onsdag 29 augusti kl 18
Vid Runstensvägen i Hok hitta vi en runsten från sen vikingatid eller tidig medeltid. Runstenen flyttades ett tag men är nu tillbaka nära sin ursprungliga plats. Stenen anses vara en så kallad gränssten och texten på den är hårt vittrad och svårläst. Under vandringen får vi lära oss mer om Runstenen i Hok och höra vad forskningen har kommit fram till om den. Vi kommer också få veta mer om runskriften, runalfabetet och om varför det restes runstenar och för vilka. Guide: Ann-Marie Nordman, arkeolog.
Samling: stenen vid Runstensvägen i villaområdet.

Här hittar du information om framkomlighet och karta till Runstenen i Hok >

Jönköping in på gården

Onsdag 5 september kl 18
I 1700- och 1800-talens Jönköping var det en livlig verksamhet på stadens innergårdar. Här fanns uthus med stall, magasin och verkstäder. I kvarterens inre förekom även odlingar av köksväxter  och små prydnadsträdgårdar. När staden växte snabbt under 1800-talet blev gårdarna ofta överbefolkade. Vid 1900-talets början betraktades de som slum och rivningsraseriet tog sin början.
Vid denna stadsvandring tittar vi in på några gårdsmiljöer som överlevde ”stadssaneringen”.
Guide: Agneta Åsgrim Berlin, Kulturarvsguiden.
Samling: Hoppets Torg, Jönköping.

Här hittar du även karta till Jönköping in på gården >

Hjärtlanda kyrka

Söndag 9 september kl 13
Hjärtlanda kyrka är den minsta av de så kallade Njudungskyrkorna och har endast genomgått smärre förändringar sedan den byggdes under 1100-talet. Den välbevarade romanska absidkyrkan med medeltida murverk och takstolar utgör ett historiskt dokument av nationellt intresse. Följ med på en visning av kyrkan både utvändigt och invändigt. Vi tittar även på det  omgivande landskapet med sina järnåldersgravfält och vilken betydelse stormanssläkter under vikingatiden haft för kyrkobygget och hela bygden.
Guide: Susanne Haltiner Nordström, arkeolog.
Samling: Hjärtlanda kyrka i Sävsjö kommun.

Här hittar du även karta till Hjärtlanda kyrka >

Före detta Boro-hus industriområde i Landsbro

Onsdag 12 september kl 18
Boro-hus i Landsbro var en stor och betydande trähusindustri, inte bara lokalt utan också ur ett riksperspektiv. Trähusproduktionen startade 1923 av bröderna Emilsson, med ett äldre sågverk som grund. Efter HSBs övertagande 1937 växte sedan fabriksområdet i flera etapper. Under 1980-talet blomstrade verksamheten men sedan kom 1990-talskrisen med flera konkurser och
1994 var sagan all. Det gamla fabriksområdet är idag ett levande industriområdet, vissa byggnader har försvunnit men mycket av Boro-historian finns ännu bevarad i de stora magasins- och hallbyggnaderna.
Guide: Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie.
Samling: På gräsplanen öster om före detta Boro-kontoret, korsningen Brobygatan – Brobyvägen.

Här hittar du även karta till Boro-hus industriområde i Landsbro >

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer museets öppettider
Kalender ikon
Nästa tillfälle: Idag, 10:00-16:00
Kalender ikon
Startdatum: Onsdag, 16 maj, 2018
Kalender ikon
Slutdatum: Onsdag, 12 sep, 2018
Plats ikon
Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef