Stor vit herrgård med rött tegeltak.

Kulturvandring: Strömsbergs gård

Upplev Strömsbergs gårds byggnader och miljö.

Vi besöker en kulturmiljö och ett kulturlandskap med minnen från 1600-talet. Herrgården tillkom genom att gårdarna i Ljungarums kyrkby slogs samman på 1600-talet och bildade ett säteri. Idag möter vi kring Strömsbergsån en välbevarad kulturmiljö med gårdsbyggnader från 1700- och 1800-talet. Herrgårdsbyggnaden med sin stora park utgör kärnan. Kring denna ligger den gamla ladugårdsplanen med sina rödfärgade byggnader och många bostadshus som hörde till gården. I ett växthus finns en över hundraårig kamelia – ett träd som blommar tidigt på vårvintern. Gårdens gamla hagmarker och skog är idag ett stort naturreservat med vandringsleder. Guide Bo E Karlson, byggnadsantikvarie. Samling: på planen framför uppfarten till herrgårdsbyggnaden.

Vandringen sker bland annat på grusgångar och i backar. Framkomligheten kan därför vara begränsad för rullstol och rullator. Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta Mikael Nordström, se kontaktuppgifter.

Kulturvandringen ingår i programserien ”Kulturvandringar i länet och staden 2018” som Jönköpings läns museum arrangerar. Deltagarna får veta mer om historiska platser i Jönköpings län, hur det var att leva förr och ta del av spännande byggnadshistorier. Samtliga 10 vandringar är gratis. 

Här hittar du alla Kulturvandringar i länet och staden >

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Onsdag, 23 Maj, 2018
Klocka ikon
Starttid: 18:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timmar 30 minuter
Plats ikon
Plats: Strömsbergs gård

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef