Gravstenar på en kyrkogård

Kulturvandring: Reftele kyrkogård

Följ med på en kulturvandring på Reftele kyrkogård.

Kyrkogårdarnas utformning har liksom gravvårdskonsten skiftat genom tiderna. Från att allt sedan medeltiden haft en enkel ängsliknande karaktär blir kyrkogårdarna under 1800-talets lopp allt mer föremål för en medveten estetisk gestaltning, med influenser från fransk trädgårdskonst. Vid den äldre kyrkogården i Reftele får du en god inblick i det sena 1800-talets kyrkogårdsideal. Här finns även en ovanligt rik uppsättning av äldre gravvårdar, allt ifrån några enstaka mycket sällsynta medeltida granitvårdar till en stor mängd gjutjärnskors tillverkade i slutet av 1800-talet vid järnbruken i trakten.

Guide: Margareta Olsson, byggnadsantikvarie. Samling: vid planen framför kyrkan.

Vägbeskrivning: Från väg 153, sväng av mot Reftele, följ skyltning mot Reftele kyrka. Från väg 26, sväng av mot Reftele vid Villstad. Se nedanstående karta.

Parkeringar finns vid Reftele kyrkogård samt på gården söder om vägen vid behov.

Tillgänglighet: Enkel terräng att ta sig fram i, passar även rullstol och rullator. Allmän toalett finns i sockenstugan, handikapptoalett saknas. Önskar du ytterligare information? Välkommen att kontakta Margareta Olsson, se kontaktuppgifter.

Kulturvandringen ingår i programserien ”Kulturvandringar i länet och staden 2018” som Jönköpings läns museum arrangerar. Deltagarna får veta mer om historiska platser i Jönköpings län, hur det var att leva förr och ta del av spännande byggnadshistorier. Samtliga 10 vandringar är gratis. 

Här hittar du alla Kulturvandringar i länet och staden >

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Onsdag, 16 Maj, 2018
Klocka ikon
Starttid: 18:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timmar 30 minuter
Plats ikon
Plats: Reftele kyrkogård, Reftele kyrka 333 76 Reftele

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie