Vitsippor blommar framför museet.

Så många besökte Jönköpings läns museum 2017

Publicerat: 29 Jan, 2018

Sammanställningen för besöksstatiken 2017 visar positiva siffror för Jönköpings läns museum.
Besökarantalet till Jönköpings läns museum verksamhet är stabilt. Ett hundratal fler personer besökte verksamheten 2017 jämfört med 2016. Ökningen skedde trots att Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark var stängt under sommaren 2017.
Desto större var ökningen av besökare till museibyggnaden i centrala Jönköping som steg med 21,5%. Under 2016 registrerades 87 207 besökare och 2017 stannade räknaren på 106 741 besökare.
– Vi lyckades med detta tack vare uppskattade utställningar i kombination med att vi haft möjlighet att erbjuda fler visningar och pedagogiska program för barn och unga, säger Sergei Muchin, museichef.
Kommande år räknar museet med att ta emot ännu fler klasser eftersom en museipedagog anställts.

Fakta:

Utöver museibyggnaden bedriver museet verksamhet i; Friluftsmuseet Jönköpings stadspark, kulturvandringar och föreläsningar på olika platser, produktion och underhåll av den stadshistoriska utställningen i Arkivhuset och assistens i Forskarsalen. Museets besöksstatistik över sina digitala plattformar t.ex. bildtjänsten Flickr är inte inräknade.

 

i Information


Kontaktuppgifter
Sergei Muchin
Sergei Muchin

Museichef

Lena Andersson

Kommunikatör

Bilder