Rapportarkiv

Länsmuseet ger varje år ut ett antal rapporter inom ämnena arkeologi, bebyggelse och kulturlandskap.

Rapporter

Rapportnr Titel Kategori Författare Socken Kommun Sidor
2007:63 Norra Sandsjö kyrka Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 27
2010:24 Bankeryds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Bankeryd Jönköping 36
2009:24 Vallsjö gamla kyrka Byggnader Jonas Haas Vallsjö Sävsjö 22
2006:35 Villstads kyrka Byggnader Mattias Sörensen Villstad Gislaved 22
2006:33 Tofteryds kyrka Byggnader Mattias Sörensen Tofteryd Vaggeryd 18
2006:43 Svenarums kyrka Byggnader Mattias Sörensen Svenarum Vaggeryd 18
2006:80 Stenberga kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Stenberga Vetlanda 16
2006:116 Södra Solberga kyrka Byggnader Mattias Sörensen Södra Solberga Vetlanda 18
2006:99 Norra Solberga gamla kyrka Byggnader Jonas Haas Norra Solberga Nässjö 16
2006:38 Skillingaryds kyrka Byggnader Mattias Sörensen Tofteryd Vaggeryd 17
2006:118 Nye kyrka Byggnader Mattias Sörensen Nye Vetlanda 20
2006:79 Näshults kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Näshult Vetlanda 21
2006:55 Mellby kyrka Byggnader Jonas Haas Mellby Eksjö 20
2005:29 Marbäcks kyrka Byggnader Jonas Haas Marbäck Aneby 16
2006:110 Lommaryds kyrka Byggnader Jonas Haas Lommaryd Aneby 16
2005:44 Ljungarums kyrka Byggnader Mattias Sörensen Ljungarum Jönköping 17
2006:81 Lemnhults kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Lemnhult Vetlanda 16
2006:10 Kråkshults kyrka Byggnader Jonas Haas Kråkshult Eksjö 18
2005:19 Eksjö kyrka Byggnader Jonas Haas Eksjö Eksjö 17
2006:119 Korsberga kyrka Byggnader Mattias Sörensen Korsberga Vetlanda 18
2006:90 Linderås kyrka Byggnader Jonas Haas Linderås Tranås 14
2008:28 Hylletofta kyrka Byggnader Jonas Haas Hylletofta Sa?vsjo? 22
2006:48 Kävsjö kyrka Byggnader Mattias Sörensen Kävsjö Gnosjö 18
2007:64 Bringetofta kyrka Byggnader Anders Franze?n Bringetofta Na?ssjo? 28
2006:101 Norra Solberga nya kyrka Byggnader Jonas Haas Norra Solberga Nässjö 18
2006:49 Källeryds kyrka Byggnader Mattias Sörensen Källeryd Gnosjö 18
2004:30 Bondkyrkan i Nydala Byggnader Jonas Haas Nydala Värnamo 15
2007:2 Vetlanda kyrka Byggnader Mattias So?rensen Vetlanda Vetlanda 23
2004:29 Nydala klosterkyrka Byggnader Jonas Haas Nydala Värnamo 19
2007:45 Tånnö kyrka Byggnader Jonas Haas Ta?nno? Va?rnamo 20
2005:41 Slottskapellet Byggnader Mattias Sörensen Jönköping Jönköping 17
2006:5 Torskinge kyrka Byggnader Mattias So?rensen Torskinge Va?rnamo 18
2007:63 Norra Sandsjö kyrka Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 28
2005:43 Järstorps kyrka Byggnader Mattias Sörensen Järstorp Jönköping 15
2006:28 Sa?by kyrka Byggnader Jonas Haas Säby Tranås 20
2006:41 Sandviks kyrka Byggnader Mattias So?rensen Sandviks Gislaved 16
2006:111 Ingatorp kyrka Byggnader Jonas Haas Ingatorp Eksjö 16
2007:106 Sandseryds kyrka Byggnader Jonas Haas Sandseryds Jo?nko?ping 22
2006:26 Tranås kyrka Byggnader Jonas Haas Säby Tranås 16
2005:49 Hässleby kyrka Byggnader Jonas Haas Hässleby Eksjö 18
2007:101 Norrahammars kyrka Byggnader Jonas Haas Barnarps Jo?nko?ping 18
2006:98 Vireda kyrka Byggnader Jonas Haas Vireda Aneby 16
2006:52 Höreda kyrka Byggnader Jonas Haas Höreda Eksjö 20
2007:18 Nävelsjö kyrka Byggnader Anders Franze?n Na?velsjo? Vetlanda 23
2005:28 Haurida kyrka Byggnader Jonas Haas Haurida Aneby 18
2006:20 Skogskapellet i Nässjö Byggnader Jonas Haas Na?ssjo? Na?ssjo? 16
2006:51 Värnamo kyrka Byggnader Jonas Haas Värnamo Värnamo 17
2006:15 Nässjö nya kyrka Byggnader Jonas Haas Na?ssjo? Na?ssjo? 20
2006:8 Hagshult kyrka Byggnader Mattias Sörensen Hagshult Vaggeryd 19
2007:36 Svarttorps kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Svarttorp Jönköping 20
2006:46 Nässjö gamla kyrka Byggnader Mattias So?rensen Na?ssjo? Na?ssjo? 21
2007:122 Stockaryds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Stockaryd Sävsjö 22
2007:17 Näsby kyrka Byggnader Anders Franzén Näsby Vetlanda 22
2006:39 Gränna kyrka Byggnader Mattias Sörensen Gränna Jönköping 20
2007:31 Kulltorps kyrka Byggnader Mattias So?rensen Kulltorps Va?rnamo 19
2007:67 Skärstads kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Skärstad Jönköping 28
2005:50 Gnosjö kyrka Byggnader Mattias Sörensen Gnosjö Gnosjö 17
2007:39 Rogberga kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Rogberga Jönköping 24
2006:4 Kärda kyrka Byggnader Mattias So?rensen Ka?rda Va?rnamo 16
2006:30 Fryele kyrka Byggnader Jonas Haas Fryele Värnamo 16
2006:105 Reftele kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Reftele Gislaved 24
2007:102 Järsnäs kyrka Byggnader Anders Franzén Järsnäs Jönköping 25
2006:86 Frinnaryds kyrka Byggnader Jonas Haas Frinnaryd Aneby 18
2006:3 Hångers kyrka Byggnader Mattias So?rensen Ha?ngers Va?rnamo 17
2007:22 Myresjö gamla kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Myresjö Vetlanda 24
2007:119 Hultsjö kyrka Byggnader Jonas Haas Hultsjo? Sa?vsjo? 20
2006:85 Flisby kyrka Byggnader Jonas Haas Flisby Nässjö 18
2007:37 Månsarps kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Månsarp Jönköping 22
2007:60 Hults kyrka Byggnader Mattias So?rensen Hults Eksjo? 18
2007:43 Malmbäcks kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Malmbäck Nässjö 22
2006:47 Åsenhöga kyrka Byggnader Mattias Sörensen Åsenhöga Gnosjö 16
2007:121 Hjälmseryds gamla kyrka Byggnader Jonas Haas Hja?lmseryds Sa?vsjo? 22
2007:35 Lekeryds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Lekeryd Jönköping 24
2006:42 Södra Hestra kyrka Byggnader Mattias So?rensen So?dra Hestra Gislaveds 17
2005:20 S:t Lars kapell Byggnader Jonas Haas Eksjö Eksjö 18
2007:21 Lannaskede-Myresjo? kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Lannaskede Vetlanda 22
2006:9 Gryteryds kyrka Byggnader Mattias So?rensen Gryteryds Gislaveds 17
2007:4 Lannaskede gamla kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Lannaskede Vetlanda 26
2007:78 Gällaryds kyrka Byggnader Jonas Haas Ga?llaryds Va?rnamo 22
2006:36 Åkers kyrka Byggnader Mattias Sörensen Åker Vaggeryd 16
2006:7 Forsheda kyrka Byggnader Mattias So?rensen Forsheda Va?rnamo 16
2006:112 Kållerstads kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Kållerstad Gislaved 22
2007:61 Edshults kyrka Byggnader Mattias So?rensen Edshults Eksjo? 19
2006:34 Byarums kyrka Byggnader Mattias Sörensen Byarum Vaggeryd 20
2007:28 Huskvarna kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Huskvarna Jönköping 28
2005:34 Bredestads kyrka Byggnader Jonas Haas Bredestad Aneby 18
2006:6 Dannäs kyrka Byggnader Mattias So?rensen Danna?s Va?rnamo 15
2007:27 Hakarps kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Hakarp Jönköping 28
2006:78 Bredaryds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Bredaryd Värnamo 18
2005:51 Burseryds kyrka Byggnader Mattias So?rensen Burseryds Gislaveds 21
2007:25 Fröderyds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Fröderyd Vetlanda 20
2006:40 Brahekyrkan Byggnader Mattias Sörensen Visingsö Jönköping 21
2006:84 Bälaryds kyrka Byggnader Jonas Haas Ba?laryds Aneby 18
2006:37 Bondstorps kyrka Byggnader Mattias Sörensen Bondstorp Vaggeryd 18
2007:3 Björkö kyrka Byggnader Mattias So?rensen Bjo?rko? Vetlanda 20
2007:30 Forserums kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Forserums Nässjö 24
2007:138 Barnarps kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Barnarps Jo?nko?pings 30
2007:66 Bodafors kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Sandsjö Nässjö 22
2006:117 Bäckseda kyrka Byggnader Mattias Sörensen Bäckseda Vetlanda 20
2007:29 Barkeryds kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Barkeryds Na?ssjo? 22
2007:23 Bäckaby kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Bäckaby Vetlanda 22
2007:44 Almesåkra kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Almesa?kra Na?ssjo? 22
2006:45 Annefors kapell Byggnader Mattias Sörensen Nässjö Nässjö 14
2006:29 Anderstorps kyrka Byggnader Jonas Haas Anderstorps Gislaved 16
2006:44 Adelövs kyrka Byggnader Jonas Haas Adelövs Tranås 20
2004:22 Våthults kyrka Byggnader Helene Stalin Våthult Gislaved 19
2005:46 Kumlaby kyrka Byggnader Jonas Haas Visingsö Jönköping 17
2005:42 Kristine kyrka Byggnader Mattias Sörensen Jönköping Jönköping 20
2005:40 Sofiakyrkan Byggnader Mattias Sörensen Jönköping Jönköping 16
2004:21 Gyllenfors kapell Byggnader Helene Stalin Anderstorp Gislaved 18
2004:20 Gislaveds kyrka Byggnader Helene Stalin Båraryd Gislaved 19
2004:19 Båraryds kyrka Byggnader Helene Stalin Båraryd Gislaved 17
2005:32 Bellö kyrka Byggnader Jonas Haas Bellö Eksjö 18
2005:31 Askeryds kyrka Byggnader Jonas Haas Askeryd Aneby 22
2004:27 Skirö kyrka Byggnader Helene Stalin Skirö Vetlanda 18
2004:26 Skede kyrka Byggnader Helene Stalin Skede Vetlanda 17
2004:18 Rydaholms kyrka Byggnader Helene Stalin Rydaholm Värnamo 15
2004:25 Karlstorps kyrka Byggnader Helene Stalin Karlstorp Vetlanda 18
2004:24 Alseda Kyrka Byggnader Helene Stalin Alseda Vetlanda 19
2005:21 Väg 152 i Bredaryd. Inför ombyggnad av väg 152 Arkeologi M Lorentzon Bredaryd Värnamo 6
2005:23 En järnåldersgård i Rogberga. Arkeologisk undersökning inför omläggningen av Rv 31 förbi Rogberga Arkeologi N Nilsson Rogberga Jönköping 126
2005:18 Röset i Huskvarnaviken. Provgrävning i ett förmodat bronsåldersröse på fyra meters djup i Vättern Arkeologi M Nordström, J Rönnby Ljungarum Jönköping 16
2005:26 FU Helgabo-gravfältet. Efterundersökning av skadat gravfält RAÄ 36 Arkeologi A-M Nordman Mulseryd Jönköping 19
2005:17 Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning Arkeologi A-M Nordman Villstad Gislaved 10
2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan Arkeologi M Lorentzon Anderstorp och Gnosjö Gislaved och Gnosjö 26
2005:16 Gamlarp, område A2. Kartering av fossil åkermark och sökschaktsgrävning inför utbyggnad av industriområde Arkeologi J Borg Nässjö Nässjö 11
2005:31 Boplatsspår och rösen. Förundersökning av två ytor inför utvidgning av industriområde Arkeologi J Borg Värnamo Värnamo 17
2005:15 Härd på den blivande lekplatsen. Inför planerad ny lekplats inom del av fastigheten Tenhult 24:47 Arkeologi R Wennerberg Rogberga Jönköping 10
2005:38 En vikingatida gravplats i norra Småland. Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 19, Bogla 1:35 i Rogberga socken och Jönköpings kommun med anledning av ombyggnad av Riksväg 31 förbi Rogberga kyrka Arkeologi T Artelius, A Kristensson Rogberga Jönköping 361
2005:13 Historiska lämningar i Kråkegård. Utredning inför bostadsbyggande Arkeologi F Engman Bäckseda Vetlanda 9
2005:39 Kåperyd – ett skadat gravfält. Återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Arkeologi J Gustafsson, M Nordström Månsarp Jönköping 11
2005:12 Boplatslämningar från äldre järnålder. Schaktkontroll i samband med nedläggning av fjärrvärme inom Vättersnäs Arkeologi J Borg, L Kallerskog Ljungarum Jönköping 16
2005:10 Röjningsrösen och kolning i Källarp. Inför planerad utökad bergtäkt på del av Källarp Arkeologi R Wennerberg Barnarp Jönköping 21
2005:40 Röjningsrösen i Södergården. Inför planerad utvidgning av Södergårdens industriområde Arkeologi A Kristensson Nässjö Nässjö 11
2005:41 Gravplats en trappa ner. Tolv gravar och en guldgubbe påträffade i Brahekyrkans kor inför byggnation av en brandutrymningstrappa Arkeologi K Jansson Visingsö Jönköping 108
2005:09 Bronsålder och vägar i Gröndalsområdet. Utvidgning av bostadsområdet Gröndal Arkeologi F Engman Värnamo Värnamo 11
2005:42 I kullens förvar. Inför planerad exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Storegården 1:1 Arkeologi H Hylén Bäckseda Vetlanda 17
2005:08 Bränninge gård. Inför planerad golfbana Arkeologi J Borg & A Vestbö-Franzén Habo Habo 21
2005:43 Stolphus i Läsäng. Inför planerad fjärrvärmeledning mellan Torsvik och Eurostop, delen förbi Korsvägelyckan och Läsäng Arkeologi M Nordström, C B Pettersson Barnarp Jönköping 19
2005:07 En härd och en härdgrop. Inför nybyggnation av bostadshus inom Österskog 1:16 Arkeologi J Ameziane Kulltorp Gnosjö 14
2005:44 Ett härdområde. Öggestorp 1:22, undersökning av en industritomt Arkeologi J Ameziane Öggestorp Jönköping 20
2005:06 Häreryd 1:1. Undersökning av skadad stenåldersboplats, RAÄ 36 Arkeologi J Gustafsson Gnosjö Gnosjö 12
2005:47 Ett lyckat villospår. Inför planerad villabebyggelse inom stadsäga 65, Lockebo Arkeologi S Haltiner Nordström, H Hylén Jönköpings stad Jönköping 23
2005:05 Slå ett slag för arkeologin. Inför planerad bostadsbebyggelse och golfbana inom fastigheten Odensjö 7:7 Arkeologi H Hylén Barnarp Jönköping 36
2005:03 Utanför Ryhovs herrgård. Inför ny fjärrvärmeledning genom Ryhovsområdet Arkeologi J Ameziane Ljungarum Jönköping 12
2005:02 Lägesrapport. Naturgas Mellansverige, etapp II. Från Byarum i Vaggeryds kommun till länsgränsen mot Östergötland i Tranås kommun Arkeologi F Engman Flera Vaggeryd, Jönköping, Aneby och Tranås 52
2006:95 Fossila odlingsspår i Mossbråsa. Arkeologisk utredning, etapp 1 inom del av Mossbråsa 1:2, Ekenässjön, Vetlanda, inför utvidgning av industriområde Arkeologi R Wennerberg Vetlanda Vetlanda 15
2006:94 Tjärdal och röjningsrösen. Arkeologisk förundersökning inför exploatering inom del av fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi B Ajneborn Vetlanda Vetlanda 16
2006:90 Barnarp 3:1. Utredning inför planerad nybyggnation i Barnarp Arkeologi A Kloo Andersson & K Mellbo Barnarp Jönköping 15
2006:89 Vägval Bredestadsdalen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad nybyggnation av väg 32 mellan Bredestad och Marbäck Arkeologi Å V Franzén Bredestad och Marbäck Aneby 36
2006:87 Intensiv kolning i Källarp. Arkeologisk utredning av förmodad liggmila inför utvidgning av bergtäkt Arkeologi R Wennerberg Barnarp Jönköping 20
2006:81 Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved Arkeologi Å V Franzén Båraryd Gislaved 20
2006:76 Avtryck efter Gudrun. Efterundersökning av stormskadade gravar Arkeologi J Ameziane Visingsö, Hultsjö, Kärda Jönköping 50
2006:75 Gravar under golvet. Arkeologisk förundersökning i samband med fukt och mögelsanering i Barnarps kyrka Arkeologi K Jansson Barnarp Jönköping 15
2005:49 Tre domarringar i Mullsjö. Förundersökning av RAÄ 13 inför byggande av ny GC-väg Arkeologi J Borg Nykyrka Mullsjö 16
2006:74 Flera gårdar i Rogberga? Sökschaktsgrävning inför planerad trafikplats vid Åkarp Arkeologi J Borg & N Nilsson Rogberga Jönköping 19
2005:51 Spår av keramikbränning? Analyser från ett härdområde i Öggestorp Arkeologi J Ameziane Öggestorp Jönköping 25
2006:73 Nöbbele 7:2, norra delen Arkeologi R Wennerberg Värnamo Värnamo 17
2005:58 Äldre bebyggelse vid Fagerslätts gård. Inför planerad markexploatering inom Stensholm 1:425 Arkeologi J Ameziane Hakarp Jönköping 12
2006:72 Den hävdade utmarken. Kulturhistorisk förstudie inför bildande av naturreservat inom Östermoskog, Vaggeryds stg 375 m fl Arkeologi Å V Franzén Byarum Vaggeryd 20
2006:71 Hjärtlandas väg. Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnation av väg 761 genom riksintresse för kulturmiljövård, nr 17, Jönköpings län Arkeologi Å V Franzén Hjärtlanda Sävsjö 14
2006:70 Vid Finnveden motel Arkeologi Å V Franzén Tånnö Värnamo 14
2006:67 Nöbbele 7:2, södra delen. Inför planläggning för verksamhetsområde inom del av fastigheten Nöbbele 7:2, Bredasten Arkeologi R Wennerberg Värnamo Värnamo 13
2006:61 Boplats vid Nissan. Väg 611 – ny vägsträckning och bro över Nissan Arkeologi J Ameziane & A Gustafsson Båraryd Båraryd 25
2006:59 Ljungarum 3:2. Förhistoriska boplatslämningar sydost om Sagaholmshögen Arkeologi C J Sanglert Ljungarum Jönköping 16
2006:58 Nöbbele 7:2 m fl. Odlingslämningar och förhistoriska boplatslägen på Nöbbeles utmarker Arkeologi C J Sanglert Värnamo Värnamo 16
2006:56 Stolphål i Sunnerby. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet till RAÄ 52 samt utredning etapp 2 inför planerade vattenskyddsåtgärder på fastigheten Sunnerby (Gästgivaregården 1:1 Arkeologi L Häggström Vrigstad Sävsjö 15
2008:01 Norra Ljunga 41. Undersökning av ett gravfält med domarringar och stensättningar inför utökad täktverksamhet Arkeologi R Wennerberg Norra Ljunga Sävsjö 32
2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommun Arkeologi L Kallerskog Källeryd Gnosjö 40
2008:02 På väg genom sju byar. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 med anledning av ombyggnation av väg F1187 Arkeologi A Ödeén Visingsö Jönköping 20
2006:55 Brunnsgård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad markexploatering inom fastigheten Brunnsgård 6:2 Arkeologi L Häggström Vetlanda Vetlanda 13
2009:94 Triangelspår vid Månsarp. Arkeologisk utredning inför nytt triangelspår vid Månsarp inom fastigheterna Hustomten 1:2, 1:13, Röshult 1:14 och 1:15 m fl, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi H Hylén Månsarp Jönköping 24
2005:62 Läsängshuset. Förundersökning av en boplats med långhus från järnålder inför dragning av fjärrvärmeledning Arkeologi R Wennerberg Barnarp Jönköping 45
2008:03 Mellan Habo och Vättern. Arkeologisk utredning etapp 1, inför detaljplaneprogram för delar av Munkaskog, Sjogarp och Stora Kärr Arkeologi Å V Franzén Habo Habo 28
2006:54 Karlslund-Madhagen. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad markexploatering inom fastigheten Karlslund 2:1, Madhagen Arkeologi L Häggström Vetlanda Vetlanda 13
2008:04 Äldre odling och boplatslämningar. Undersökning av röjningsröseområde inför utvidgning av grustäkt inom fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:1 Arkeologi M Lorentzon, R Wennerberg Bottnaryd Jönköping 23
2008:05 Gravar i Barnarps kyrka. Arkeologisk undersökning i samband med fukt- och mögelsanering i Barnarps kyrka (RAÄ 82) Arkeologi C Helander Barnarp Barnarp 54
2009:84 Vindkraft vid Margreteholm. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 m.fl. Nykyrka och Sandhems socknar, Mullsjö kommun, Jönköpings län Arkeologi Å V Franzén Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2008:06 ”i kyrkan, där stark svamp från söndag till söndag uppväxer”. Inför markingrepp i samband med klimatförbättrande åtgärder i Brahekyrkan Arkeologi A Ödeén Visingsö Jönköping 63
2006:53 Nässja-Östanå Arkeologi L Häggström Vetlanda Vetlanda 10
2008:07 Barngraven på gravfältet. Arkeologisk dokumentation och undersökning av det markberedda gravfältet RAÄ 130, Åkers och Tofteryds socknar, inom fastigheterna Mörkebo 1:2 och Båramo 1:1 Arkeologi B Varenius, R Wennerberg Åker, Tofteryd Vaggeryd 25
2009:79 Boplats från äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 105 inom fastigheten Ölmstad 5:28 inför eventuell exploatering för bostadsändamål, Ölmstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi H Hylén Ölmstad Jönköping 48
2008:08 Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Arkeologi A Ödeén Askeryd Aneby 17
2009:78 Eldar, hus och ugn – brons- och järnålder i Råby. Arkeologisk undersökning av RAÄ 175 inför utbyggnad av industriområde inom fastigheten Råby 1:2, Skärstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi J Ameziane Skärstad Jönköping 82
2008:09 Skriperydsgravfältet. Återställning och kartering av det skadade gravfältet RAÄ 111 Arkeologi B Varenius, R Wennerberg Rydaholm Värnamo 15
2008:10 Hög, röse eller stensättning? Undersöknig av två romartida stensättningar och en hålväg inför ombyggnation av rv 31 Arkeologi J Borg, S Haltiner Nordström Bäckseda Vetlanda 39
2004:02 Biskopsbo 1:20. Utredning inför anläggandet av moräntäkt Arkeologi J Borg Vrigstad Sävsjö 11
2008:11 Två tusen år på sin höjd. Inför planerad exploatering för industriändamål inom fastigheterna Råby 1:2 och Råby 1:15 Arkeologi H Hylén Skärstad Jönköping 26
2009:77 Nostorp 4:1. Arkeologisk utredning inför planerad byggnation av frikyrka inom fastigheten Nostorp 4:1, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län Arkeologi H Hylén Adelöv Tranås 18
2008:12 Stensät av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande avng fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9tning, rest sten och kantställd häll. Undersökning Arkeologi T Areslätt Malmbäck Nässjö 23
2009:76 Terminalbygge i Båramo. Arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Fåglabäck 2:6, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län Arkeologi J Ameziane Tofteryd Vaggeryd 22
2004:03 Väster om Vidöstern. Utredning inför utbyggnad av VA-nät mellan Helmershus och Östra Hult Arkeologi J Borg Värnamo Värnamo 12
2008:13 Gravkult i Horshaga. Stensättning med tretton omgivande härdar. Undersökning av RAÄ 24 med anledning av grustäktsexploatering inom fastigheten Horshaga 1:3 Arkeologi T Areslätt Forserum Nässjö 27
2004:07 Ramkvilla. I samband med byggande av golfbana, bensinstation och ny cykel- och gångväg Arkeologi F Engman Ramkvilla Vetlanda 18
2008:17 1000 år av kolning i Nifsarp. Arkeologisk undersökning av kolningsgropar, liggmila och kolbottnar inför anläggande av ny trafikövningsplats inom fastigheten Nifsarp 1:12 Arkeologi R Wennerberg Höreda Eksjö 56
2009:74 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning. Mellan lv 151 och Nydalavägen. Inför vägbyggnation förbi RAÄ 430, 431 och 441 Arkeologi J Borg Värnamo Värnamo 12
2008:18 Boplats med utsikt. Inför planerad byggnation på fastigheten Gränna 8:4, RAÄ 339 Arkeologi A Ödéen Gränna Jönköping 24
2004:09 Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Arkeologi F Engman Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo 21
2008:23 Järn, slagg och snö vid fornlämning 186. Undersökning av fornlämning 186, järnframställningsplats, inför byggnation inom Hedenstorp 1:3 m.fl Arkeologi M Lorentzon Sandseryd Jönköping 94
2004:13 Gasprojekt Mellansverige etapp II. Från Byarum i Vaggeryds kommun till länsgränsen mot Östergötland Arkeologi J Borg, F Engman Aneby, Jönköping, Nässjö, Tranås och Vaggeryd 36
2009:69 Stenålder och medeltid vid bron över Årån. Slutrapport över arkeologisk undersökning av nyupptäckt fornlämning inom Ed 1:33, Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län Arkeologi A-M Nordman Voxtorp Värnamo 26
2004:19 Spår av vikingatida högar vid Lannakrysset. Överplöjd del av gravfältet RAÄ2. Arkeologi J Ameziane Bredaryd Värnamo 25
2008:24 På jakt efter en medeltida trädgård Arkeologi A-M Nordman Nydala Värnamo 92
2009:66 Barnarps kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför bergvärme och eldragning inom Barnarps kyrkogård, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi I Röjder Barnarp Jönköping 6
2008:26 I utkanten av en boplats. Arkeologisk förundersökning inom Sunnerby Gästgivaregården 1:1 Arkeologi C Helander Vrigstad Sävsjö 24
2004:21 Minnet av ett landskap. Ark. utredning inför planerad bebyggelse inom delar av fastigheterna Hisingstorp 1:1 och 2:1 Arkeologi H Hylén Ljungarum Jönköping 26
2006:52 Kv Snickaren. Arkeologisk förundersökning med anledning av industrietablering Arkeologi Ann-Marie Nordman Gränna Jönköping 15
2008:27 Kvarteret Graniten. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Graniten nr 8, 10 och 15. Sofia Församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi S Nilsson, L Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 15
2004:22 Sand Golf Club. Utredning inför anläggande av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Arkeologi J Borg Bankeryd Jönköping 10
2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Arkeologi I Röjder Flera Flera 34
2008:30 För folk och fä. Om tre järnåldersgårdar i nordöstra Småland. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 104 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 Arkeologi H Hylén Ölmstad Jönköping 145
2004:30 Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Arkeologi F Engman Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo 58
2006:25 Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning Arkeologi J Gustafsson Reftele, Bredaryd & Kulltorp Gislaved, Värnamo & Gnosjö 19
2008:31 Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 4 och 6. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi S Nilsson, L Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 10
2004:32 Röjningsrösen i Nydala. Inför byggnation på fastigheten Norrby 3:1 Arkeologi A Kristensson Vetlanda Vetlanda 10
2009:63 Boplats och kolning i Tahe. Arkeologisk förundersökning av boplatsen RAÄ 214, samt kompletterande utredning inom Tahe 1:4, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi A Ödeén Månsarp Jönköping 36
2008:32 Kvarteret Jeriko. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Jeriko. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi Susanne Nilsson (red) Jönköpings stad Jönköping 17
2004:35 På Vätterns botten intet nytt. Utredning inför nedläggande av köldbärarledning över Högagärdet och ut i Vättern Arkeologi J Borg & A Gutehall Ljungarum Jönköping 22
2006:23 I Förfluten tid. Tidigneolitiska spår av mänskliga aktiviteter och rester av en äldre järnåldersboplats i Hisingstorp Arkeologi J Ameziane Ljungarum Jönköping 55
2009:62 En järnframställningsplats från romersk järnålder. Slutrapport över arkeologisk undersökning inom fastigheten Furuby 1:1 av en skadad blästbrukslämning, RAÄ 333, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Arkeologi R Wennerberg Höreda Eksjö 30
2008:33 Boplatsspår i Hakarp. Inför planerad villabebyggelse inom del av fastigheten Hakarp-Fagerslätt 1:251 Arkeologi L Häggström Hakarp Jönköping 18
2004:36 Knutpunkt Bredestad. Undersökningar av järnåldershärdar och ett vikingatida hus, fornlämningarna 76 och 78 Arkeologi K Jansson, A Kristensson Bredestad Aneby 111
2008:34 Inventeringsrapport: Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004–2007, efter avslutandet av Gröna jobb Arkeologi F Engman, M Lorentzon, R Wennerberg Almesåkra, Alseda, m fl Aneby, Eksjö, m fl 70
2004:37 Nya tomter på förhistorisk boplats. Inför planerad nybyggnation av bostadshus inom Österskog 1:16 m.fl. fastigheter Arkeologi J Ameziane Kulltorp Gnosjö 14
2009:61 Kvarteret Bikten. Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings län Arkeologi R Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 16
2008:39 Håll i hatten. Vindkraft på höglandets hjässa. Kulturhistorisk förstudie, del 1, inför planerad vindkraftspark vid Klappa Arkeologi Å V Franzén Almesåkra, Bringetofta, Malmbäck Nässjö 21
2004:39 Bronsåldersplats vid Stigbyskolan. Arkeologisk förundersökning på fornlämning 149 inför byggnation inom fastigheten Stigby 6:1 Arkeologi A Kristensson Visingsö Jönköping 12
2009:59 Skogseryds vindkraftspark. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Forserums och Malmbäcks socknar i Nässjö kommun, Jönköpings län Arkeologi J Ameziane, Å V Franzén, A Lindgren Forserums, Malmbäck Nässjö 57
2008:44 Vem kolade i Norrby? Arkeologisk förundersökning av fyra kolningsgropar, inför planerad byggnation inom del av fastigheten Norrby 3:1 Arkeologi B Ajneborn Vetlanda Vetlanda 20
2008:45 Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering och ledningsdragning runt Lannaskede gamla kyrka Arkeologi B Ajneborn, A Kloo Andersson Lannaskede Vetlanda 18
2009:56 Skelett på Kalmar slott. Osteologisk analys av benmaterial från yttre borggården på Kalmar slott RAÄ 54, Kalmar stad och kommun, Kalmar län Arkeologi A Kloo Andersson Kalmar stad Kalmar 26
2008:46 Där flygålder möter forntid. Arkeologisk undersökning av RAÄ 20 och RAÄ 205 i Sandseryds socken, i samband med projektering för Axamo flygplats Arkeologi B Varenius, B Ajneborn Sandseryd Jönköping 67
2004:41 Fördjupad kulturhistorisk förstudie. Väg 127, Vetlanda – Målilla, delen genom Repperda Arkeologi F Engman Alseda Vetlanda 14
2004:49 Odling i Illharjens skugga. Undersökning av fossil åkermark och röjningsrösen för ny vägsträckning av riksväg 31 förbi Bäckseda samt cykelväg inom fastigheten Storegården 1:22 Arkeologi B Enbäck, F Engman Bäckseda Vetlanda 13
2009:55 Drumstorp 6:1. Arkeologisk utredning inför industrietablering, Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län Arkeologi J Ameziane Säby Tranås 20
2008:51 Kvarteret Bofinken. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Bofinken, Kristine församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi S Nilsson (red) Jönköpings stad Jönköping 67
2004:53 Väster om Västhorja. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder Arkeologi J Borg Värnamo Värnamo 11
2008:52 Ett vikingatida höggravfält i Värnamo. Inför byggnation inom Hornaryd 2:6, RAÄ 64 Arkeologi C Helander Värnamo Värnamo 39
2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar Arkeologi I Röjder & C J Sanglert 56 socknar 11 kommuner 70
2004:55 Boplatslämningar från äldre järnåldern. Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Arkeologi J Borg Bankeryd Jönköping 13
2008:53 Norr och nordväst om Nässjö stad. Kulturhistorisk förstudie över områdena norr och nordväst om Nässjö stad Arkeologi R Wennerberg, A Lindgren Nässjö, Barkeryd, Norra Solberga Nässjö 29
2004:56 Alehög. Hus och härdar från romersk järnålder. Fornlämning 152 Arkeologi M Nordström Norra Ljunga Sävsjö 40
2009:54 Gravar på Östra kyrkogården. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Östra kyrkogården inför fjärrvärmedragning, Kristina församling, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Arkeologi R Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 12
2008:55 Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 1, 2, 4 och 6, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi S Nilsson, L Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 32
2006:12 Odling och landskapsförändring. Förundersökning för ny sträckning av länsväg 834 mellan Bodafors och Grimstorp Arkeologi F Engman Norra Sandsjö Nässjö 19
2004:58 Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra Arkeologi F Engman, A Vestbö- Franzén Båraryd och Källeryd Gislaved och Gnosjö 20
2009:53 Milletorp och Herrstenstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering inom fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11, Korsberga socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi R Wennerberg Korsberga Vetlanda 18
2008:65 Schakt genom Norra Ljunga kyrkby. Nedläggning av telekabel genom riksintresset Norra LJunga kyrkby och invid RAÄ 50, RAÄ 58 och RAÄ 59 Arkeologi C Helander Norra Ljunga Sävsjö 9
2006:11 ”En god hapn för Båther och Skuter”. Jönköpings äldre hamnlägen Arkeologi C Pettersson Ljungarum Jönköping 22
2004:59 Röjningsrösen i Karlslund. Kartering och undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av bullervall Arkeologi J Borg Vetlanda Vetlanda 11
2008:67 Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 1–2, väster om Fredriksdal Arkeologi R Wennerberg Almesåkra, Malmbäck Nässjö 19
2009:52 Bäckaby bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 51 inför anläggande av ny parkeringsplats, Bäckaby socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Arkeologi R Wennerberg Bäckaby Vetlanda 8
2008:68 Där växer ett vårdträd. Arkeologisk utredning inför planerad ny vägbyggnation Arkeologi B Ajneborn Forserum Nässjö 13
2004:66 Södra vägen. Inför den nya vägsträckningen Arkeologi J Ameziane Nässjö Nässjö 12
2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Arkeologi M Lorentzon Båraryd Gislaved 14
2008:69 På besök i fårhagen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerat detaljplaneprogram inom del av fastigheten Fåglabäck 2:1 Arkeologi B Ajneborn Tofteryd Vaggeryd 11
2006:02 Byn vid Odens sjö. Inför planerat anläggande av bostadsområde och golfbana Arkeologi J Borg & C B Pettersson Barnarp Jönköping 39
2003:01 Boplatslämning i Ramkvilla. Arkeologisk förundersökning och utredning inför planerad vattenledning inom fastigheten Nygård 1:4 Arkeologi M Eriksson Ramkvilla Vetlanda 11
2008:70 Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka. Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 Arkeologi C Helander Järsnäs Jönköping 12
2009:50 Vretaholm 6:2 och Uppgränna 7:6. Arkeologisk utredning inför etablering av vindkraftverk, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Arkeologi J Ameziane Gränna Jönköping 18
2008:73 Klämmestorps ridskola. Inför anläggandet av nya ridbanor Arkeologi B Ajneborn Järstorp Jönköping 10
2003:02 Fornlämningar i Nordbäcksområdet. Utredning inför etablering av ny industrimark öster om Gnosjö Arkeologi L Skanser Gnosjö Gnosjö 13
2009:49 Boplatsen på höjden. Arkeologisk för- och slutundersökning av järnålders-boplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2 Arkeologi B Ajneborn Ljungarum Jönköping 48
2008:74 Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 3–5, delen Falla-Gådeberg – Hylte Arkeologi R Wennerberg Bringetofta, Malmbäck Nässjö 23
2003:13 Röjningsrösen, gravhög och boplatslämning på Vitarörs industriområde. Sökschaktning vid gravhögen RAÄ 31, boplatsläge A-D och sentida fossil åkermark Arkeologi N Ytterberg Värnamo Värnamo 41
2008:78 Lundströms plats. Arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Arkeologi B Varenius Jönköpings stad Jönköping 117
2003:14 Kulturhistorisk förstudie. Torsvik – Eurostop. Inför planerad fjärrvärmekulvert Arkeologi L Skanser Barnarp och Ljungarum Jönköping 12
2009:48 Barnarps-Kråkebo 1:6 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför industriexploatering öster om Torsvik Arkeologi F Engman, R Wennerberg Barnarp Jönköping 22
2008:79 Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad Arkeologi J Gustavsson Reftele Gislaved 17
2003:25 Järnframställningsplats i Källarp. Ark. slutundersökn. av fossil åkermark, röjningsrösen och järnframställningsugn i samband med utvidgning av bergtäkt och matjordsupplag Arkeologi M Eriksson Barnarp Jönköping 31
2008:81 Öbors boplats. Med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheten Näs 6:3 Arkeologi A Ödeén Visingsö Jönköping 34
2003:26 Samset. Inför planerad bostadsbyggnation Arkeologi A-M Nordman, P Connelid Ljungarum Jönköping 21
2009:47 Köpmansgatan i Laholm. Osteologisk analys av skelett från Köpmansgatan, RAÄ 19, i Laholm Arkeologi Anna Kloo Andersson Laholm Laholm 20
2008:82 Vindkraft på höglandets hjässa, del II. Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Arkeologi Å V Franzén Almesåkra, Bringetofta Nässjö 12
2003:27 Gamla och inte fullt så gamla saker i Gamlarp. Områden med fossil åkermark undersökta i Gamlarps industriområde Arkeologi N Ytterberg Nässjö Nässjö 34
2008:86 I kolarnas spår. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat nytt industriområde Arkeologi B Ajneborn Barnarp Jönköping 15
2009:46 Öjaby 169. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169 Arkeologi A Kloo Andersson Öjaby Växjö 28
2003:32 Järnåldersgården i Ekparken. Ark. för- och slutundersökn. av en boplats inför husbyggnation inom fastigheten Rosenlund 2:1 Arkeologi L Skanser Ljungarum Jönköping 73
2008:89 Skolgatan och Västgötagatan. Arkeologisk schaktkontroll inom område för medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi S Nilsson Jönköpings stad Jönköping 13
2003:35 Härdar i utförsbacke. Inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Arkeologi K Jansson Gränna Jönköping 10
2009:45 Skrea kittel. Osteologisk analys av benmaterial från kittel i Skrea, RAÄ 29 Arkeologi A Kloo Andersson Skrea Falkenberg 30
2008:91 Härdar i Huskvarna. Inför exploatering av industritomt inom RAÄ 100 Arkeologi C Helander Hakarp Jönköping 18
2003:36 Riksväg 31. Inför planerad ny sträckning mellan Åkarp och Ryhov Arkeologi F Engman Rogberga och Ljungarum Jönköping 16
2008:92 Fossila odlingsspår i Topperyd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Topperyd 2:1 Arkeologi R Wennerberg Forserum Nässjö 17
2009:44 Munksjöleden. Arkeologisk undersökning inför byggande av ny genomfartsled inom södra och östra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi J-G Lindgren, T Areslätt, R Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 30
2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Arkeologi C Helander Södra Hestra Gislaved 11
2009:43 Bränninges stenrör. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 329, 333, 403, 404 och 406, fossil åkermark, inom del av fastigheterna Bränninge 1:2 och 3:20 Arkeologi A Ödéen Habo Habo 52
2008:94 Kring Eksjö stad. Landskap och bebyggelse ur ett långtidsperspektiv. Kulturhistorisk förstudie Arkeologi Jenny Ameziane Eksjö, Höreda Eksjö 39
2008:95 Ölmstad 5:28. Utredning med anledning av Jönköpings kommuns planerade förvärv av fastigheten Ölmstad 5:28 inför exploatering för bostadsändamål Arkeologi H Hylén Ölmstad Jönköping 21
2003:43 En härd vid Kråkegård. Ark. utredning inför planerad installation av vattenledning vid fastigheten Kråkegård 1:9 Arkeologi H Hylén Bäckseda Vetlanda 16
2009:41 Tyska madens gröna rum. Specialstudier till den arkeologiska undersökning i kv Diplomaten, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi J Heimdahl, Å Vestbö Franzén Jönköpings stad Jönköping 87
2008:96 Höreda medeltida kyrka. Inför byggnation av ny samlingslokal samt schaktning för vatten- och avloppsledningar Arkeologi A Ödeén Höreda Eksjö 34
2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Arkeologi F Engman Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo 35
2008:97 Krukmakarna Banck. Inför byggnation inom kvarteret Dromedaren 1 och 2 RAÄ 50, Jönköpings stad, Kristine församling Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 45
2003:50 Kulturhistorisk förstudie. Alseda – Järnforsen. Inför ombyggnation av väg 127 Arkeologi J Borg, N Nilsson Alseda, Skirö, Ökna och Järeda Vetlanda och Hultsfred 24
2009:40 Den centrala periferin. Kv Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620–1790, RAÄ 50, Jönköpings stad Arkeologi A-M Nordman, C Pettersson Jönköpings stad Jönköping 233
2003:53 Mitt i krysset. Inför byggandet av trafikplats och breddning av riksväg 32 i Bredestad Arkeologi J Borg, F Engman Bredestad och Flisby Aneby och Nässjö 13
2003:54 I jakten på en boplats. Inför planerad bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Stensholm 1:425 och Hakarp 1:123 Arkeologi H Hylén Hakarp Jönköping 44
2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Arkeologi J Ameziane Flera Flera 28
2007:01 Härdar i Taberg. Inför villabyggnation på Tahe 1:4 Arkeologi A Kloo Andersson Månsarp Jönköping 14
2003:62 Jära 2:6. Inför planerad byggnation av motocrossbana Arkeologi R Wennerberg Mulseryd Jönköping 14
2007:05 Genom utmarkerna i Vetlandatrakten. Ny sträckning av väg 127 mellan Sjunnen och Alseda Arkeologi F Engman Vetlanda, Alseda Vetlanda 27
2009:36 Röjningsrösen vid Vidöstern. Arkeologisk förundersökning av, RAÄ 142 inför villabyggnation på Tånnö 1:2, 1:7 och 1:8 Arkeologi A Kloo Andersson Tånnö Värnamo 27
2007:06 Fjärrkyla i gatan. Inför fjärrvärmeledning inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad Arkeologi S Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 25
2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan Arkeologi F Engman Anderstorp och Gnosjö Gislaved och Gnosjö 15
2007:07 Härdar i kvarteret Positronen. Delundersökt boplatskomplex lämnar väg för nybyggnation Arkeologi S Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 30
2009:35 Kvarteret Göta. Arkeologisk undersökning inför uppförande av statliga verksbyggnader inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi J-G Lindgren, R Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 52
2003:65 Kulturlandskap från äldre järnålder i Öggestorp. Inför anläggandet av ny trafikplats i samband med omläggningen av riksväg 31 förbi Öggestorp Arkeologi L Häggström, A Kristensson, N Nilsson Öggestorp Jönköping 148
2007:08 I hjärtat av en bygd. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 Arkeologi H Hylén Ölmstad Jönköping 70
2003:67 Kulturhistorisk förstudie. Vetlanda tätort. Inför fördjupad översiktsplan Arkeologi M Nordström Vetlanda Vetlanda 17
2009:34 Kvarteren Gåvan och Gångaren. Arkeologisk undersökning inför byggnation av nytt polishus inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 Arkeologi J Bekmose, R Wennerberg Jönköpings stad Jönköping 40
2007:20 Gravar i Bäckseda. Undersökning av två stensättningar inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 Arkeologi J Borg, C Helander Bäckseda Vetlanda 35
2009:30 Husen i Rökinge. Arkeologisk undersökning inför planerad husbyggnation på fastigheterna Rökinge 15:17–18 och inom RAÄ 156 Arkeologi A Ödeén Visingsö Jönköping 68
2007:21 Ölmstad i blickfånget. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 Arkeologi H Hylén Ölmstad Jönköping 62
2002:11 Utredning inför planerad exploatering på Flahult 21:1 m fl Arkeologi L Häggström Barnarp, Sandseryd Jönköping 13
2007:22 Södergårdens stenrör. Inför planerad utvidgning av Södergårdens industriområde Arkeologi A Ödeén Nässjö Nässjö 23
2009:23 Odling i Svedbrandshult. Inför planerad bergtäkt inom RAÄ 189 Arkeologi J Ameziane Mulseryd Jönköping 37
2007:24 Rösebotten kring ett mittblock. Undersökning av RAÄ 22, Bredestads socken, men anledning av utvidgning av befintlig industri inom fastigheten Aneby 1:249 Arkeologi T Areslätt Bredestad Aneby 17
2002:14 Undersökning av fossil åkermark och gravar Arkeologi L Häggström Bäckseda Vetlanda 46
2007:25 Boplats och kollektivtrafik. Undersökning av boplats inför anläggandet av en bussvändplats på fornlämning 154 i Öggestorp Arkeologi L Häggström Öggestorp Jönköping 10
2009:20 Kvarteret Dovhjorten. Inför nybyggnation inom RAÄ 50, stadsdelen Öster, Jönköpings stad Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 57
2002:56 Husgrund och gravar på Horda Ploagård Arkeologi M Nordström Rydaholm Värnamo 12
2007:26 Kabeldragning vid röse. Nedläggning av markburen elkabel invid fornlämning 8 på fastigheten Mellby 1:27 Arkeologi P Nicklasson Mellby Eksjö 6
2009:17 Vrigstads gamla kyrka. Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Arkeologi A Kloo Andersson Vrigstad Sävsjö 26
2007:34 Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats Arkeologi R Wennerberg Höreda Eksjö 18
2002:57 En vikingatida skelettgrav Arkeologi M Nordström Rydaholm Värnamo 12
2007:35 Stockaryd 3:77 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, av område för planerad omlastningsterminal Arkeologi Å V Franzén Stockaryd Stockaryd 11
2009:15 Mer vindkraft i Topperyd. Inför planerad vindkraftsetablering Arkeologi R Wennerberg Barkeryd, Forserum, Malmbäck Nässjö 20
2002:61 Arkeologiska undersökningar i Öggestorp med anledning av planerad omläggning av riksväg 31 (En del av rapporten kan du ladda ner i pdf-format.) Arkeologi L Häggström Öggestorp Jönköping 81
2007:36 Torp och treudd i Fylleryd. Arkeologisk utredning, etapp1 av planerat område för moräntäkt inom fastigheten Fylleryd 1:8 Arkeologi Å V Franzén Torskinge Värnamo 14
2009:14 Vindkraft i Hallhult och Tapplarp. Inför planerad vindkraftsetablering Arkeologi R Wennerberg Barkeryd Nässjö 21
2002:63 I utkanten av ett röjningsröseområde. Fossil åkermarksundersökning inom RAÄ 52, Flishult 1:3 Arkeologi N Ytterberg Näsby Vetlanda 53
2007:40 Söder om Jära bytomt. Sökschaktsgrävning inför planerad byggnation av bostäder Arkeologi J Borg Ljungarum Jönköping 9
2009:11 Härdar i Öggestorp. Inför planerad industribyggnation invid gravfält RAÄ 27, 28, 29 m.fl. Arkeologi J Gustafsson Öggestorp Jönköping 10
2007:51 Hedenstorp, söder om RV 40. Inför planerad exploatering inom del av Hedenstorp Arkeologi M Lorentzon Sandseryd Jönköping 20
2009:09 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared Arkeologi J Gustafsson Båraryd Gislaved 17
2009:08 Röjningsrösen och kolbottnar. Inför planerad vindkraftsetablering väster om Fredriksdal Arkeologi R Wennerberg Almesåkra, Malmbäck Nässjö 28
2009:06 En vapengrav i Odensjö. Förundersökning av gravfält från äldre järnålder samt avgränsning av bytomt inför byggande av bostadsområde Arkeologi J Borg Barnarp Jönköping 50
2009:05 Industri i Hedenstorp. Eldstäder på rad och en järnframställningsplats Arkeologi J Ameziane Sandseryd Jönköping 46
2007:55 Rena forntiden i Folkparken. Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning inför skolbyggnation inom del av Folkparken 1 Arkeologi A Ödeén Vetlanda Vetlanda 15
2009:03 Kvarteret Valplatsen 4. Undersökning av boplatslämningar från äldre järnålder, inom RAÄ 97 Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 16
2007:57 Rätt i vindens riktning! Fossila odlingslämningar, RAÄ 52, vid en expanderande soptipp Arkeologi C-J Sanglert, F Engman Näsby Vetlanda 46
2007:59 Fåglabäck. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Fåglabäck 2:4 Arkeologi H Hylén Åker Vaggeryd 21
2007:64 På gränsen vid Rya och Gransbo. Arkeologisk utredning inför planerad täktverksamhet vid gränsen mot Östergötland inom fastigheterna Rya 1:1 och Gransbo 1:1 Arkeologi R Wennerberg Säby Tranås 16
2015:25 Eklundshovs vattenverk. Antikvarisk kontroll och medverkan i samband med genomförda restaureringar 1998–2010, Kortebo 2:171 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Sofia församling Jönköping 40
2015:24 Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats Byggnader Anders Franzén Säby Tranås 10
2015:23 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Byggnader Anders Franzén Jönköping Jönköping 10
2015:22 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader för pentry m.m. Byggnader Anders Franzén Jönköping Jönköping 12
2015:21 Norra Unnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Unnaryd Jönköping 44
2013:19 Bredaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av kompletterande belysning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bredaryd Värnamo 10
2013:18 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av putssockel Byggnader Margareta Olsson Skirö Vetlanda 16
2013:20 Hamra hembygdsgård. Antikvarisk medverkan i samband med byte av tak m.m. på hembygdsgården Hamra Lunnagård Byggnader Anders Franzén & Margareta Olsson Bredaryd Värnamo 10
2013:17 Gamla residenset. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7 Byggnader Bo E Karlson Jönköpings stad Jönköping 12
2015:20 Ryggåsstugans värld. Kulturhistorisk utredning kring Ryggåsstugan och dess invånare före flytten till Jönköpings stadspark Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 32
2013:21 Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig trämålning av Bringetofta kyrka Byggnader Anders Franzén & Margaretha Engstedt Bringetofta Nässjö 16
2013:16 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omfogning av torn, stenkonservering m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Rydaholm Värnamo 42
2015:19 Bottnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Bottnaryd Jönköping 64
2013:22 Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten Byggnader Robin Gullbrandsson Bälaryd Aneby 20
2013:15 Gamla Rådhuset. Antikvarisk medverkan i samband med installation av vattenburet värmesystem i Gamla Rådhuset på Antiken 1 Kristine församling Byggnader Margareta Olsson, Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 14
2013:23 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med uppförande av skjutbart glasparti i norra korsarmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lommaryd Aneby 20
2015:18 Angerdshestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Angerdshestra Jönköping 38
2013:14 Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. på Skede kyrka socken Byggnader Britt-Marie Börjesgård Skede Vetlanda 16
2013:24 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omtäckning av torntak m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lommaryd Aneby 24
2015:17 Mulseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan Byggnader Robin Gullbrandsson Mulseryd Jönköping 48
2013:25 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Margareta Olsson & Britt-Marie Börjesgård Haurida Aneby 18
2013:13 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig retaurering m.m. Byggnader Anders Franzén, Margareta Olsson Malmbäck Nässjö 24
2015:26 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av skyddsrum Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 18
2013:26 Bodanäs herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av flygelbyggnaden på Bodanäs 1:12 Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 28
2015:27 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med invändig restaurering och omgestaltning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 38
2013:27 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 16
2013:12 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av korfönster i Vrigstads kyrka Byggnader Anders Franzén Vrigstad Sävsjö 16
2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Byggnader Anders Franzén Anderstorp Gislaved 16
2015:15 Hörjesås Södregård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av gårdsmiljö, Hörjesås 2:4 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Ramkvilla Vetlanda 48
2013:28 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 18
2015:29 Gripenbergs slott. Arkivstudie och uppmätning avseende byggnadsminnet Gripenbergs slott Byggnader Bo E Karlson Säby Tranås 90
2013:11 Huskvarna klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av klockbock och fasadförsamling Byggnader Margareta Olsson Huskvarna Jönköping 20
2015:30 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 14
2013:29 Människors mötesplatser. Kunskapsunderlag Gislaveds och Gnosjö kommuner Byggnader Anders Franzén Gislaved & Nässjö 40
2013:10 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Robin Gullbrandsson Brandstorp Habo 26
2015:31 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Byggnader Robin Gullbrandsson Frinnaryd Aneby 16
2013:30 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Margareta Olsson Gränna Jönköping 18
2013:09 Antikvarisk medverkan. Näs 1:8, Ingatorps socken. Restaurering av bodbyggnad och stallbyggnad på Näs 1:8 Byggnader Anders Franzén Ingatorp Eksjö 18
2015:32 Ramkvilla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Robin Gullbrandsson Ramkvilla Vetlanda 8
2013:31 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna Byggnader Margareta Olsson Gränna Jönköping 14
2015:33 Lannaskede-Myresjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering Byggnader Robin Gullbrandsson Lannaskede, Myresjö Vetlanda 8
2013:08 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak Byggnader Anders Franzén Ås Gislaved 18
2013:33 Korsberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av tornlanternin och fasad Byggnader Margareta Olsson Korsberga Vetlanda 16
2015:34 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av hängrännor och stuprör Byggnader Robin Gullbrandsson Brandstorp Habo 8
2013:34 Brahekyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ny klimat- och värmeanläggning samt invändig sanering och restaurering Byggnader Margareta Olsson Visingsö Jönköping 72
2015:35 Lilla Björkudden. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av en ängslada Byggnader Anders Franzén Järsnäs Jönköping 16
2013:07 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Byggnader Anders Franzén Kållerstad Gislaved 16
2013:35 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning Byggnader Margareta Olsson Gällaryd Värnamo 10
2015:36 Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Byggnader Robin Gullbrandsson Askeryd Aneby 16
2013:36 Gripenbergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning av säteribyggnaden på Gripenberg 4:1 Byggnader Bo E Karlson Säby Tranås 20
2013:06 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av blyfönster Byggnader Margareta Olsson, Anders Franzén Voxtorp Värnamo 12
2015:37 Kyrkan på vinden. En undersökning av återanvänt medeltida timmer i Hakarps kyrka Byggnader Robin Gullbrandsson Hakarp Jönköping 44
2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Villstad Gislaved 23
2013:37 Barkeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av putsfasader och fönster Byggnader Anders Franzén Barkeryd Nässjö 18
2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot Byggnader Anders Franzén Ås Gislaved 10
2013:05 Brahehus slottsruin. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och konserveringsåtgärder på Brahehus slottsruin Byggnader Robin Gullbrandsson Gränna Jönköping 46
2015:12 Häryds masugn. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av masugnsruin Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gnosjö Gnosjö 20
2013:38 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av läkarunderbyggnad samt förbättrad tillgänglighet Byggnader Margareta Olsson & Anders Franzén Flisby Nässjö 20
2013:39 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av yttertak på mangårdsbyggnaden Byggnader Bo E Karlson Linderås Tranås 12
2015:39 Moderna bruksorter. En studie av samhällen i symbios med företag med särskilt fokus på Fagerhult Byggnader Anders Franzén Gustav Adolf Habo 40
2015:11 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa Byggnader Britt-Marie Börjesgård Skirö Vetlanda 14
2013:04 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styrsystem för värme Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lannaskede Vetlanda 20
2015:40 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med ommålning av kyrkans fasader Byggnader Agneta Åsgrim Berlin Gustav Adolf Habo 14
2013:40 Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden Byggnader Bo E Karlson Linderås Tranås 12
2015:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av skiffertak m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 45
2013:03 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med inre ombyggnad, solavskärmning m.m. avseende Tranås stadshus på Lövstad 1 Byggnader Anders Franzén Tranås stad Tranås 18
2013:41 Habo kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Robin Gullbrandsson Habo Habo 30
2013:02 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Byggnader Britt-Marie Börjesgård Linderås Tranås 22
2013:42 Tranås stadshus. Vårdprogram för byggnadsminnet Tranås stadshus Byggnader Anders Franzén Tranås stad Tranås 52
2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27 Byggnader Margareta Olsson Gislaved Gislaved 20
2013:01 Slottsvillan i Huskvarna. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak och fasadrestaurering på Herrgården 2 Byggnader Margareta Olsson Huskvarna stad Jönköping 36
2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan Byggnader Margareta Olsson Gryteryd Gislaved 18
2013:45 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för bättre tillgänglighet Byggnader Anders Franzén Fryele Värnamo 14
2015:08 Ödestugu kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighets- och klimatförbättrande åtgärder m.m. Byggnader Anders Franzén Ödestugu Jönköping 32
2014:01 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Byggnader Margaretha Engstedt Södra Hestra Gislaved 16
2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning Byggnader Robin Gullbrandsson Gislaved 46
2014:02 Tånnö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Margaretha Engstedt Tånnö Värnamo 16
2013:47 Vallsjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Robin Gullbrandsson Vallsjö Sävsjö 28
2015:07 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Svenarum Vaggeryd 54
2014:03 Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Byggnader Margaretha Engstedt Voxtorp Värnamo 14
2013:48 Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Robin Gullbrandsson Dannäs Värnamo 18
2016:43 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak Byggnader Margareta Olsson Bjurbäck Mullsjö 20
2014:04 Fågelmuseet, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering Byggnader Margaretha Engstedt Jönköpings stad Jönköping 16
2015:06 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning och restaurering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Vetlanda Vetlanda 29
2014:05 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning Byggnader Margaretha Engstedt Kållerstad Gislaved 16
2013:49 Norra Solberga gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Solberga Nässjö 28
2016:42 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Anders Franzén Nässjö Nässjö 30
2013:51 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Byggnader Margareta Olsson Voxtorp Värnamo 14
2014:06 Burseryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Anders Franzén Burseryd Gislaved 10
2016:41 Hultsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Margareta Olsson Hultsjö Sävsjö 28
2013:52 Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster Byggnader Britt-Marie Börjesgård Ökna Vetlanda 26
2014:07 Gryteryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Anders Franzén Gryteryd Gislaved 10
2016:40 Svalhult 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av östra magasinet Byggnader Margareta Olsson Adelöv Tranås 24
2014:08 Södra Hestra kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Byggnader Anders Franzén Södra Hestra Gislaved 12
2013:53 Ängsladan i landskapet. Inventering av ängslador med särskild tyngdpunkt i Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner Byggnader Anders Franzén Eksjö, Nässjö och Vetlanda 78
2014:09 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av WC m.m. Byggnader Robin Gullbrandsson Säby Tranås 6
2013:54 Mariakyrkan i Värnamo. Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet Byggnader Margareta Olsson Värnamo Värnamo 12
2014:10 Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med invändigt måleri Byggnader Margaretha Engstedt Hult Eksjö 16
2013:55 Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Fryele Värnamo 16
2014:11 Skogskyrkogården i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av stolpbelysning samt anläggande av vattenspegel Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 22
2013:56 Nydala kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nydala Värnamo 22
2014:12 Bottnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad, värmekonvertering och invändiga åtgärder Byggnader Robin Gullbrandsson Bottnaryd Jönköping 48
2013:57 Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 16
2014:13 Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av fyra flyglarnas socklar Byggnader Margareta Olsson Gränna Jönköping 16
2016:39 Värnamo kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med ny belysning på kyrkogårdar Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 22
2014:14 Göta hovrätt, Ämbetsbyggnaden F003002. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 16
2013:58 Rogberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad tillgänglighet Byggnader Anders Franzén Rogberga Jönköping 10
2014:15 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med borttagande av altarring m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 26
2016:38 Skepperstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak och sanering/skyddsåtgärder på kyrkvind Byggnader Margareta Olsson Skepperstad Sävsjö 24
2013:59 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering vid angrepp av hussvamp Byggnader Anders Franzén Vrigstad Sävsjö 48
2014:16 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak Byggnader Robin Gullbrandsson Visingsö Jönköping 18
2016:37 Burseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering av torn Byggnader Anders Franzén Burseryd Gislaved 24
2014:17 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga och utvändiga arbeten Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 20
2013:60 Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bäckseda Vetlanda 18
2016:36 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av uthuslänga mot Arendt Byggmästares gata Byggnader Margareta Olsson Eksjö Eksjö 22
2014:18 Nässjö skogskapell. Antikvarisk medverkan i samband med komplettering av inredning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 18
2013:61 Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 28
2016:35 Torskinge kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Anders Franzén Torskinge Värnamo 18
2014:20 Jönköpings Stadspark. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Byggnader Margaretha Engstedt Jönköpings stad Jönköping 34
2013:62 Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Byggnader Anders Franzén Kärda Värnamo 18
2014:21 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av fasadbelysning Byggnader Robin Gullbrandsson Lekeryd Jönköping 6
2016:34 Åkers kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak och lanternin Byggnader Margareta Olsson Åker Vaggeryd 20
2013:63 Vallsjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av klockstapel Byggnader Robin Gullbrandsson Vallsjö Sävsjö 18
2014:22 Svarttorps kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med hårdgörning av gångar Byggnader Robin Gullbrandsson Svarttorp Jönköping 6
2016:33 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Byggnader Anders Franzén Almesåkra Nässjö 8
2014:23 Bruno Mathssons miljöer. Kulturhistorisk utredning av två byggnadsmiljöer på Apeln 1 och Drabanten 4 med anknytning till formgivaren Bruno Mathsson Byggnader Anders Franzén Värnamo Värnamo 26
2013:64 Ägersgöls skola, Ägersgöl 1:11. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönstersocken Byggnader Margaretha Engstedt Hult Eksjö 14
2016:32 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Anders Franzén Barnarp Jönköping 38
2014:24 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad och ommålning av kyrkbänkar Byggnader Margaretha Engstedt Flisby Nässjö 14
2013:65 Bredestads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av avfuktare Byggnader Robin Gullbrandsson Bredestad Aneby 14
2016:31 Hylletofta kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med inrättande av askgravplats Byggnader Anders Franzén Hylletofta Sävsjö 8
2014:25 Almen 6, Jönköping. Antikvarisk dokumentation inför rivning och återuppbyggnad Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 46
2013:66 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan vid restaurering av blyinfattade fönster Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Solberga Nässjö 28
2016:30 Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering Byggnader Anders Franzén Jönköping Jönköping 26
2014:26 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Byggnader Margaretha Engstedt Nässjö Nässjö 14
2013:67 Hullaryds tingshus. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak, Hullaryd 2:30 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lommaryd Aneby 18
2016:29 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av förråd i vapenhuset Byggnader Britt-Marie Börjesgård Vetlanda Vetlanda 20
2014:27 Marieholm – en bruksort i Gnosjö kommun. Kulturhistorisk inventering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Åsenhöga och Kävsjö Gnosjö 40
2013:68 Bjurbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av fasad Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bjurbäck Mullsjö 26
2016:28 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av bärlinor och avfuktning av grund Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bondstorp Vaggeryd 24
2014:28 Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Byggnader Robin Gullbrandsson Bälaryd Aneby 14
2015:05 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ljudanläggning Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö stad Nässjö 14
2012:1 Tånnö hembygdsgård, Renovering av eldstäder och skorstenar Byggnader Anders Franzén Tånnö Värnamo 19
2016:27 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering, läkarunderbyggnad och krypgrundsåtgärder Byggnader Margareta Olsson Båraryd Gislaved 36
2014:29 Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Byggnader Margaretha Engstedt Gränna Jönköping 16
2012:2 Ängarydskapellet Byggnader Robin Gullbrandsson Säby Tranås 26
2015:04 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av bodlängan och portlidret Byggnader Margaretha Engstedt Eksjö stad Eksjö 16
2016:26 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av kor m.m. Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum Vaggeryd 20
2012:3 Värnamo kyrka, Ombyggnad av norra läktaren för textilförvaring Byggnader Anders Franzén Värnamo stad Värnamo 16
2014:30 Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Byggnader Anders Franzén Norrahammar Jönköping 10
2016:25 Byarums kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av kyrkogårdsmur Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum Vaggeryd 22
2012:4 Stengårdshults kyrka, Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapeln Byggnader Agneta Åsgrim Berlin Stengårdshult Gislaved 16
2014:31 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder Byggnader Margaretha Engstedt Båraryd Gislaved 8
2015:03 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder i krypgrund och källare Byggnader Anders Franzén Huskvarna stad Jönköping 20
2016:24 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering Byggnader Margareta Olsson Kråkshult Eksjö 16
2012:5 Vetlanda centrum, från Leoparden till Trekanten Byggnader Britt-Marie Börjesgård Vetlanda stad Vetlanda 42
2014:32 Stengårdshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning Byggnader Margaretha Engstedt Stengårdshult Gislaved 16
2016:23 Skillingaryds klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering Byggnader Margareta Olsson Tofteryd Vaggeryd 28
2014:33 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Byggnader Britt-Marie Börjesgård Svenarum Vaggeryd 22
2012:6 Ingatorps kyrka, antikvarisk medverkan vid putsrenovering i sakristian Byggnader Robin Gullbrandsson Ingatorp Eksjö 10
2015:01 Fiskmåsen 13, Tranås. Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnaden på Fiskmåsen 13 i Tranås Byggnader Anders Franzén Tranås stad Tranås 30
2014:34 Romanäs sanatorium. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Margaretha Engstedt Säby Tranås 20
2012:7 Värnamo tingshus, kulturhistorisk utredning karaktärisering och byggnadshistoria Tingshuset 1 Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo stad Värnamo 26
2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar Byggnader Margareta Olsson Södra Hestra Gislaved 18
2014:36 Botorp. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Byggnader Margaretha Engstedt Linderås Tranås 30
2012:8 Läktarorgel i Oxie kyrka, Dokumentation inför demontering Byggnader Robin Gullbrandsson Oxie Malmö 28
2016:20 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gustav Adolf Habo 16
2014:37 Månsarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad och renovering m.m. Byggnader Anders Franzén Månsarp Jönköping 34
2012:10 Svarttorps kyrka, Invändig renovering Byggnader Robin Gullbrandsson Svarttorp Jönköping 48
2016:19 Nässjö skogskyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplatser Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 24
2014:38 Vireda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak på sakristian och korets norra sida Byggnader Robin Gullbrandsson Vireda Aneby 22
2012:11 Marbäcks kyrka. Byte av el och bänkvärmare Byggnader Britt-Marie Börjesgård Marbäck Aneby 16
2014:39 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 20
2016:18 Sandhems kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omputsning av fasaden Byggnader Britt-Marie Börjesgård Sandhem Mullsjö 20
2012:12 Sionskapellet i Sommen, Utvändig och invändig restaurering Byggnader Britt-Marie Börjesgård Säby Tranås 24
2016:17 Gamla Rådhuset, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering av Gamla Rådhuset på Antiken 1 Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 24
2014:41 Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig bättringsmålning Byggnader Margareta Olsson Gällaryd Jönköping 12
2012:16 Bredaryds hembygdsgård, Byte av yttertak av linbastan från Öen Byggnader Anders Franzén Bredaryd Värnamo 10
2016:16 Lekeryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak Byggnader Britt-Marie Börjesgård Lekeryd Jönköping 16
2012:25 Rogberga kyrkogård, Ny askgravlund, Rogberga Byggnader Anders Franzén Rogberga Jönköping 11
2016:14 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak socken i Jönköping Byggnader Britt-Marie Börjesgård Barnarp Jönköping 18
2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering Byggnader Robin Gullbrandsson Öreryd Gislaved 26
2012:26 Restaurering av papptak i Aschanska gårdebn Byggnader Anders Franzén Eksjö stad Eksjö 11
2016:12 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av målade korfönster Byggnader Robin Gullbrandsson Norra Solberga Nässjö 22
2014:42 Nässjö skogskapell och krematorium. Antikvarisk medverkan i samband med om- och tillbyggnad av krematorieanläggningen Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nässjö Nässjö 40
2012:31 Hallingstorps kapell, Ingvändiga målningsarbeten Byggnader Bo E Karlson Säby Tranås 14
2014:43 Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbete Byggnader Anders Franzén Bredaryd Värnamo 12
2016:11 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak Byggnader Robin Gullbrandsson Habo Habo 48
2016:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av ramp Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 20
2014:44 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader i källarvåningen Byggnader Anders Franzén Tranås Tranås 20
2011:28 Hultaby slottsruin, Vård- och underhållsåtgärder Byggnader Robin Gullbrandsson Näsby Vetlanda 28
2016:09 Järsnäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband medinvändig restaurering m.m. Byggnader Robin Gullbrandsson Järsnäs Jönköping 66
2014:46 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Byggnader Anders Franzén Lekeryd Jönköping 24
2014:47 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av skorsten på masugn Byggnader Robin Gullbrandsson Värnamo Värnamo 22
2016:08 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av kororgel Byggnader Robin Gullbrandsson Jönköpings stad Jönköping 8
2014:48 Hässleby kyrka och begravningskapell. Antikvarisk medverkan i samband medutvändig målning Byggnader Robin Gullbrandsson Hässleby Eksjö 10
2016:07 Byarums och Svenarums kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med konservering av gravstenar Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum & Svenarum Vaggeryd 30
2011:29 Vetlanda kapellkrematorium ”Uppståndelsekapellet”. Värmekonvertering och invändig ommålning Byggnader Robin Gullbrandsson Vetlanda stad Vetlanda 20
2014:49 Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering Byggnader Bo E Karlson, Margareta Olsson Järstorp Jönköping 24
2016:06 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av torn och gravkor Byggnader Robin Gullbrandsson Linderås Tranås 24
2014:50 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av yttertak Byggnader Anders Franzén Malmbäck Nässjö 18
2011:36 Tomtabackens luftbevakningstorn, Restaurering Byggnader Anders Franzén Malmbäck Nässjö 18
2016:05 Pilaboparken i Anneberg. Vård- och underhållsplan 2016-2026 med vårdprogram Byggnader Margareta Olsson, David Gard Norra Solberga Nässjö 54
2014:53 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ny korbelysning Byggnader Robin Gullbrandsson Frinnaryd Aneby 8
2016:04 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med reparationer av bjälklag m.m. Byggnader Anders Franzén Säby Tranås 24
2014:54 Vetlanda stad och nära omland. Kulturhistorisk utredning Byggnader Britt-Marie Börjesgård, Ådel Vestbö-Franzén Vetlanda stad och angränsande socknar Vetlanda 124
2011:46 Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 Byggnader Margareta Olsson Nässjö Nässjö 20
2016:03 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med partiellt byte av plåttak Byggnader Anders Franzén Nässjö stad Nässjö 8
2011:49 Kolladan i Ohs bruk, Byggnadsvårdsåtgärder Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gällaryd Värnamo 24
2016:02 Hakarps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med exteriör restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Hakarp Jönköping 30
2016:01 Näs 1:8, Ingatorp. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av byggnaderna 8 och 25 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Ingatorp Eksjö 16
2017:23 Haurida kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Haurida Aneby 32
2017:22 Aneby begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Bredestad Aneby 32
2017:21 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Norra Sandsjö Nässjö 14
2017:20 Lommaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering och avfuktning av tornet (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Lommaryd Aneby 16
2017:19 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2016 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Värnamo Värnamo 20
2017:16 Norra Solberga kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén & Margareta Olsson Norra Solberga Nässjö 66
2017:15 F.d. däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Gislaveds tätort Gislaved 26
2017:14 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av högtalare (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 12
2017:13 Hylletofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Hylletofta Sävsjö 20
2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Byggnader Robin Gullbrandsson Anderstorp Gislaved 64
2017:11 Östra kapellet i Jönköping. Invändig tillgänglighetsanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Byggnader Margareta Olsson Jönköping stad Jönköping stad 20
2017:10 Lövås 8:5 Scandinavian Raceway. Karaktärisering och beskrivning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Anderstorp Gislaved 20
2017:09 Smalspåret vid Ohs bruk. Byggnadsminnesutredning av industribanan Ohs bruk (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Byggnader Margareta Olsson Bor, Gällaryd och Voxtorp Värnamo 26
2017:08 Schiörlinorgeln i Svenarums kyrka. Dokumentation och restaurering (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Byggnader Robin Gullbrandsson Svenarum Vaggeryd 160
2017:07 Domherren 23, Jönköping. Antikvarisk utredning avseende fastigheten Domherren 23 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Jönköpings stad Jönköping 30
2017:06 Nykyrka kyrka. Färganalys inför kommande målningsarbeten (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Nykyrka Mullsjö 22
2017:05 Mederleds tullkvarn. Byggnadsminnesutredning av Mela kvarn, Storegården 1:21 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Byggnader Margareta Olsson Bäckseda Vetlanda 26
2017:04 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga arbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Bondstorp Vaggeryd 30
2017:03 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaureringsarbeten på tornet (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byggnader Britt-Marie Börjesgård Byarum Vaggeryd 36
2017:02 Ingatorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Byggnader Anders Franzén Ingatorp Eksjö 58
2010:82 Kv Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning med anledning av markarbeten inom RAÄ nr 50 (pdf, 740 KB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköpings stad Jönköping 4
2010:81 Gustav Vasas rundtorn och Bastion Gustavus. Georadarundersökning inom slottsområdets sydvästra del, RAÄ 137, Jönköpings stad (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Jönköping Jönköping 28
2010:79 Västhorja Mellangård fornlämning 15 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:78 Nydala kyrkogård schaktkontroll inom fornlämning 17 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Nydala Värnamo 8
2010:77 Brahegatan, Gränna schaktkontroll inom fornlämning 79 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Gränna Jönköping 8
2010:75 Lv 561 Sörsjö fornlämning 33, 60, 66 och 166 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:74 Gröndal, del av stg 2222 fornlämning 359 och 360 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:73 Gröndal-Västhorja fornlämning 363 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Värnamo Värnamo 8
2010:72 Kv Vårdaren 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:71 Slottsgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 921 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:70 Nygatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:69 Hamnparken/Rådhusparken fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:68 Hamnparken/Parkgatan fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:67 Kv Graniten fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:66 Kv Almen 6 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:65 Kv Citadellet 7, stg 96 och 98 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2010:64 Kv Citadellet 3-6, stg 101- 102 samt 578 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:63 Kv Abisko 2, 9 och 15 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2010:62 Kv Abisko samt Bredgränd fornlämning 50, [Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 10
2010:61 Kv Aborren 2 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 900 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2010:59 Krutdurken 1:1, Huskvarna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Hakarp Jönköping 8
2010:49 Stenfundament till Eksjö kyrktorn (pdf, 422 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Eksjö Eksjö 8
2010:48 Boplatsspår från brons- och järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 209 inom fastigheten Ekhagen 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Ljungarums Jönköping 20
2010:42 Vindkraft i Vallerstad En landskapshistorisk studie samt arkeologisk etapp 1-utredning (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Franzén Kärda Värnamo 32
2010:40 Härd, härd men inget hus (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Hakarp Jönköping 48
2010:36 Kvarteret Agnet 1. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fornlämning RAÄ 50 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 16
2010:35 Domarringsgravfält och fossil åker i Stigamo.RAÄ 33 och 146 inför byggnation av industriområde inom fastigheten Stigamo 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi J Gustafsson Barnarp Jönköping 4
2010:32 Lurakulle georadarundersökning av RAÄ 119 inom Torpa 1:2, Jönköping stad (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lars Winroth och Mikael Nordström Jönköping 16
2010:31 Döden i Torsvik Tre järnåldersgravfält i södra Vätterbygden berättar om gravritualer, sydportar och brännoffer (pdf, 27 MB, nytt fönster) > Arkeologi J Gustafsson M Nordström Barnarp Jönköping 500
2010:30 Breddning av väg 761 genom Hjärtlanda Arkeologisk utredning inom fastigheterna Hjärtnäs 1:1 och Hjärtlanda 2:9, 6:1 samt 4:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Hjärtlanda Sävsjö 22
2010:27 Den inhägnade utmarken Kulturhistorisk förstudie inom planerad vindkraftspark på Lyckås, Drättinge och Jordstorps ägor m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Skärstad och Svarttorp Jönköping 34
2010:26 Sökschaktsgrävning inom Tunnerstad 17:13. Inför husbyggnation (pdf, 588 KB, nytt fönster) > Arkeologi J Borg Visingsö Jönköping
2010:25 Jönköpings slott, den östra muren. Arkeologisk förundersökning samt särskild undersökning inom RAÄ 137, slottsområdet, inför omdaning av Magnus Ladulås plats, kv. Gullvivan, intill Munksjön (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköpings stad Jönköping 18
2010:23 Kolning på Axamo kolningsgrop, RAÄ 374, inom område för RAÄ 20 och 205, vid Jönköpings flygplats (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Sandseryd Jönköping 20
2010:21 Skallarp 1:3 m.fl etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Björkö och Näsby Vetlanda 22
2010:19 Norra Kärr etapp 1 inför vindkraftetablering inom fastigheten Norra Kärr 1:2 m.fl. (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Gränna Jönköping 30
2010:18 Vindkraftverk i Norra Sandsjö Inför vindkraftsetablering inom fastigheten Hägganäs 1:13 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Norra Sandsjö Nässjö 22
2010:17 Hallhult södra. Del av ett skadat röjningsröseområde efter byggnation av vindkraftverk inom fastigheten Hallhult 1:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi J Gustafsson Barkeryd Nässjö
2010:16 Vindkraft vid Falla, Klappa och Klev Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Almesåkra, Bringetofta och Malmbäck socknar (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V franzén Malmbäck Nässjö 36
2010:15 Björka 1:3 m.fl. – etapp 1 inför planerad utökad täktverksamhet (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi A Ödéen Hjälmseryd Sävsjö 10
2010:13 Vad döljs i vallgraven? Georadarundersökning 2010 inom slottsområdets sydöstra del, RAÄ137, Jönköpings stad (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Arkeologi C Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 22
2010:12 Ekot av ett slott. Georadarundersökning inom Västra kajen, RAÄ nr 137, slottsområdet, Jönköping stad i Jönköpings kommun (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Arkeologi C Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 19
2010:10 Lunnestorp 1:3. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom fastigheten Lunnestorp 1:3, Barkeryds socken i Nässjö kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Arkeologi Barkeryd Nässjö 21
2010:09 Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län etapp 5–7 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi J Ameziane, J Borg, A Kraft, A Gustavsson, I Röjder, M Sandin 278
2010:07 Härdar, hyddor och ett hus. Rapport över två arkeologiska undersökningar av förhistoriska boplatslämningar, RAÄ 98, inom kv Elektronen (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg, Håkan Hylén Hakarp Jönköping 170
2010:04 Basdokumentation över arkeologisk undersökning av RAÄ 171 & 172 inför byggnation av trafikplats vid Åkar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Rogberga Jönköping 92
2010:03 Grunden till en träkyrka? Arkeologisk förundersökning runt Bredestads kyrka inför dräneringsgrävning, Bredestads socken i Aneby kommun (pdf, 6 MB, nytt fönster)> Arkeologi S Haltiner Nordström Bredestad Aneby 12
2010:01 Nässjö golfbana. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av golfbana inom fastigheten Nässjöbyn 5:1 och 6:1, Nässjö socken och kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Å V Franzén Nässjö Nässjö 25
2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Burseryd Gislaved 8
2011:83 Vindkraft Magreteholm. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 mfl (pdf, 904 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Nykyrka, Sandhem Mullsjö 34
2011:82 Vindkraft Solslätt. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark, inom rubricerade fastigheter (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V Franzén Nydala, Hjälmseryd Sävsjö, Värnamo
2011:81 Visingsö hamn. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning av väg 1001 och ny anslutning till hamnen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman, Ådel Vestbö-Franzén Robin Gullbrandsson Anna Ödéen Visingsö Jönköping 32
2011:80 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VAledning (pdf, 965 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 10
2011:79 RV40, GC-väg delen Olsbovägen – banvallen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför vägbyggnation inom fastigheten Knutshult 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Mulseryd Jönköping 10
2011:78 Samset 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Ljungarum Jönköping 8
2011:77 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Höreda Eksjö 4
2011:76 Väg 27 Mossle-Nöbbele. Arkeologisk utredning etapp 2 inför utbyggnad av befintlig väg 27 (pdf, 677 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Värnamo Värnamo 6
2011:75 Nygård 2:1 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 2:1 mfl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved
2011:74 Åker 1:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planläggning av nytt bostadsområde, Mastbacken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Nässjö Nässjö 14
2011:73 Flugeby 3:1 och 11:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnation av befintlig väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Vetlanda Vetlanda 4
2011:72 Kvarnarp 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny detaljplan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Höreda Eksjö 4
2011:71 Gunnarsbo 1:3 (5). Arkeologisk utredning inför planerad handelsetablering inom fastigheten Gunnarstorp 1:3 (5) (pdf, 776 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Nykyrka Mullsjö 6
2011:70 Ny sträckning av väg 761. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför ny dragning av väg 761, sträckan Gamla Hjälmseryd – Stockaryd (pdf, 752 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel V. Franzén Hjälmseryd och Stockaryd Sävsjö 22
2011:69 Gränna torg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 179:1 inför förbättringsåtgärder inom Gränna torg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Gränna Jönköping 4
2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Båraryd Gislaved 4
2011:66 Blästplats. Arkeologisk undersökning av järnframställningsplats vid Jönköpings flygplats, RAÄ 235:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Sandseryd Jönköping 20
2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken i Gislaveds kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Norra Hestra och Öreryd Gislaved 10
2011:64 Kajkant vid Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning inom Södra Strandgatan/Lantmätargränd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping Jönköping 8
2011:63 GC-väg intill del av länsväg 1828 i Habo. Arkeologisk utredning etapp 2 i form av sökschaktning inför GC-väg intill del av länsväg 1828 (pdf, 963 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Habo Habo 4
2011:61 Habo 71:1. Arkeologisk förundersökning invid RAÄ 71:1 inför villabebyggelse inom Furusjö 2:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 4
2011:60 Göberga 1:24. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför täktverksamhet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Linderås Tranås 14
2011:59 Gynnås 1:4. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Åsenhöga Gnosjö 8
2011:58 Vindkraftspark Lemnhult. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Moa Lorentzon Korsberga, Lemnhult och Näshult Vetlanda 36
2011:57 Grimstorp 1:20 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför saneringsarbeten vid en nedlagd impregneringsanläggning inom fastigheten Hattsjöhult 1:3 och Grimstorp 1:20 m fl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Norra Sandsjö Nässjö 18
2011:56 I anslutning till RAÄ 185:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till RAÄ 185:2, inför planerad fjärrvärmeledning (pdf, 973 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Sandseryd Jönköping 4
2011:55 Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kloo Andersson Karlskrona socken Karlskrona kommun, Blekinge län 28
2011:54 Bolerum 2:3 och Björka 1:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftverk inom fastigheterna Bolerum 2:3, Björka 1:5 (1) och Björka 1:5 (2) m fl (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Bälaryd Aneby 46
2011:53 Södra Bränninge. Arkeologisk utredning inför bostadsbebyggelse inom fastigheten Bränninge 1:2 mfl (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 14
2011:52 Vindkraft i Hålaveden. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, inom Hålaveden 1:48 mfl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås (f.d. Säby) Tranås 14
2011:51 Fröafall och Krokstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås stad Tranås stad 12
2011:50 Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation (pdf, 734 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås Tranås 4
2011:49 Äskhult 1:6. Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av vindkraft inom fastigheten Äskhult 1:6 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Habo Habo 6
2011:48 Markanvändning och miljö i Månsarp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Mats Regnell Månsarp Jönköping 56
2011:47 Grytås 1:2. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftverk och stubbrytning inom fastigheten Grytås 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Mikael Nordström Åker Vaggeryd 22
2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Kållerstad Gislaved 6
2011:45 Tahe 1:66, Taberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför nybyggnation inom fastigheten Tahe 1:66 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Månsarp Jönköping 14
2011:44 Eksjö kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför elledningsdragning inom Stora Torget och Eksjö kyrka, RAÄ 134:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Eksjö Eksjö 8
2011:42 VA-ledning inom fastighet Hindsekind 1:49. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, inom fornlämningsområde för RAÄ 112 och 113 (pdf, 527 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Värnamo Värnamo 4
2011:41 Väg 47, Vetlanda–Sjunnen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat anordnande av mötesfri landsväg längs del av väg 47 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Vetlanda Vetlanda 14
2011:40 Vindkraft i Kansjö, Göstorp m.fl. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad gruppstation för vindkraft inom Kansjö 2:6, 2:7, 2,8, Göstorp 1:6, 1:7, Slätteryd 2:8, 2;9 och Floryd 1:6 (pdf, 983 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäck Nässjö 12
2011:39 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1 (pdf, 618 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Höreda Eksjö 12
2011:38 Mossgård 1:62 m.fl. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering sydöst om Vetlanda (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Bäckseda och Vetlanda Vetlanda 32
2011:37 Väg 954, delen Hunseberg–Kättstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och nya sträckningar av väg 954, Hunseberg–Anneberg, delen Hunseberg–Kättstorp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Nässjö och Norra Solberga Nässjö 34
2011:36 Norraby 1:3. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför villabyggnation inom fastigheten Norraby 1:3 (pdf, 672 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tranås stad/Säby Tranås 6
2011:35 Källarp1:3 och Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av industrifastighet inom fastigheterna Källarp 1:3 och Hyltena 1:11 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Barnarp Jönköping 18
2011:34 Muren, porten & pumphuset. Kartering med georadar i april 2011 inom det sydöstra fästningsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 24
2011:33 Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Bredaryd Värnamo 12
2011:32 Den dolda lustgården. Baron Posses park på Rosenlund. Kartering med georadar hösten 2010 och våren 2011 inom den västra parken vid Rosenlunds herrgård (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Lars Winroth, Anna Andreasson Claes Pettersson Jönköpings stad Jönköping 36
2011:31 Under Hamnparkens gatsten. Kartering med georadar inom förborgsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 20
2011:30 I Guvernörens grannskap. Georadarundersökning 2011 inom slottsområdets södra del, RAÄ 137 (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Arkeologi Claes Pettersson & Lars Winroth Jönköpings stad Jönköping 18
2011:29 Stockaryd, Hultsjö-Anderstorp och Nykulla. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Stockaryd och Hultsjö Sävsjö 22
Rosenlund 2:1. Arkeologisk utredning inför nybyggnation av curlinghallar (pdf, 784 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Jönköping Jönköping 6
2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl. (pdf, 500 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Anderstorp Gislaved 6
2011:26 Sandseryd 1:3 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Ödeén Sandseryd Jönköping 18
2011:25 Sofiaparken, Sofia kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av RAÄ nr 50 (pdf, 929 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköping stad Jönköping 8
2011:24 Gula Sanna, kv Ungdomen18. Arkeologisk utredning inför husbyggnation i kvarteret Ungdomen (pdf, 564 KB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Jönköping stad Jönköping 6
2011:22 Bronsåldersboplats i Näsbyholm. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Fryele Värnamo 24
2011:21 Röjningsrösena i Prästhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 273 inför bostadsbebyggelse inom Prästhagen 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Eksjö Eksjö 32
2011:18 Elkabel i Sköldseryd-Lund. Arkeologisk förundersökning inför kabelgrävning i närheten av RAÄ 79 och 85 (pdf, 955 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Lommaryd Aneby 6
2011:17 Källare i utkanten av det medeltida Jönköping. Arkeologisk för- och slutundersökning i form av schaktningsövervakning mellan Skolgatan och Västra Storgatan på Väster i Jönköpings stad, del av RAÄ 50 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 52
2011:16 VA-ledning, Flishult 1:3 (pdf, 512 KB, nytt fönster) > Arkeologi Fredrik Engman Näsby Vetlanda 8
2011:15 Enskild väg i Bogla by (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Jönköping Jönköping 8
2011:14 Väster 1:1, Västra Torget. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ nr 50 inför planerad sopbehållare inom Väster 1:1 (pdf, 552 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköpings stad Jönköping 6
2011:13 Kv Rosendal (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2011:12 Kv Rosendal. Arkeologisk förundersökning av fornlämning 176 (pdf, 722 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping stad Jönköping 8
2011:11 När stormen lagt sig Arkeologiska efterundersökningar av stormskadade fornlämningar etapp III-IV, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Leif Häggström Daniel Lindblad 130
2011:10 Rökinge 15:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Visingsö Jönköping 8
2011:09 Restaurering av treudden i Sjöhult. Restaurering av RAÄ 56:1, Månsarps socken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 18
2011:08 Kulla 4:2 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Tånnö Värnamo 8
2011:07 Bro över Solgenån i Markestad. Arkeologisk utredning inför ny bro med anslutning över Solgenån, lv 910, Markestad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Höreda Eksjö 8
2011:06 Kvarteret Globen 5 och 6. Arkeologisk undersökning inom RAÄ nr 50 (pdf, 773 KB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Jönköpings stad Jönköping 25
2011:05 Öggestorp 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Anna Kristensson Öggestorp Jönköping 8
2011:04 Kv Vaxblekaren 5, 7 och 9 i Eksjö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Björn Varenius Eksjö stad Eksjö 22
2011:03 Kv Guvernören 2. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad (pdf, 585 KB, nytt fönster) > Arkeologi Linnéa Kallerskog Jönköping Jönköping 4
2011:02 Hornamossen vindkraft. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorps socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Ådel Vestbö-Franzén Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorp Habo, Mullsjö 27
2011:01 Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne H Nordström Gränna Jönköping 8
2012:76 Kv Götaland 5. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 134 i samband med ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 8
2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Villstad Gislaved 8
2012:71 Äskhult 1:6 Arkeologisk utredning etapp 1 inför reviderad vindkraftverksplacering, Habo socken (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jörgen Gustafsson Habo Habo 8
2012:70 Vindkraftsetablering vid Slageryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Slageryd, Bäckaby och Fröderyd Vetlanda 36
2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult. Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356 (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Villstad Gislaved 44
2012:68 Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 12
2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 972 KB, nytt fönster) > Arkeologi Båraryd Gislaved
2012:64 Norrgården 2 Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av ny sporthall i Vetlanda (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Vetlanda Vetlanda 8
2012:63 Gränna camping. Arkeologisk utredning inför utvidgning med servicehus, vägdragning samt förtätning av stugor (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström, Ådel V. Franzén Gränna Jönköping 18
2012:62 Hyltena 2:1 Arkeologisk utredning inför utbyggnad av elektroniklager (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Barnarp Jönköping 10
2012:61 Förbifart vid Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle samt inför ny GC-väg längs väg 661 (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Barnarp Jönköping 32
2012:60 Kanalgatan och Rökerigränd. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad, inför ny vägbeläggning i delar av Kanalgatan och Rökerigränd, Kristine församling (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping 26
2012:59 Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Båraryd Gislaved 16
2012:58 Öggestorp 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad husbyggnation, Öggestorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Öggestorp Jönköping 8
2012:57 Fjärrkyla Västgötagatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 I Jönköpings stad (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Jönköping Jönköping
2012:56 Rosenlund 2:1 Arkeologisk utredning inför etablering av parkeringsplats vid Elmia mässområde, Jönköping (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:55 Bataljonsgatan, Ekhagen. Arkeologisk utredning inför byggnation av ny väg,Jönköpings kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ann-Marie Nordman Jönköping Jönköping 8
2012:54 Gölhult 2:13 mfl, Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering,Habo socken (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ingvar Röjder Habo Habo 18
2012:53 Sökschaktsgrävning mellan Ölmstad och Gränna, arkeologisk utredning etapp 2 inför Nedgrävning av nymarkkabel, Gränna och Ölmstads socknar (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Jan Borg Gränna och Ölmstad Jönköping 10
2012:52 Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 134:1,Eksjö stad, inför nybyggnation inom Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Arkeologi Susanne Haltiner Nordström Eksjö Eksjö 8
2012:51 Ombyggnad väg 761, arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnad av väg761, sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Arkeologi Håkan Hylén Stockaryd Sävsjö 10
2012:50 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Arkeologi Ådel Franzén Reftele och Tallberga, Reftele och Ås Gislaved 46
2012:49 Fossil åker i Kansjö och Göstorp arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 402 och 407, inför vindkraftsetablering inom fastighet Kansjö 2:6 med flera (pdf, 920 KB, nytt fönster) > Arkeologi Moa Lorentzon Malmbäck Nässjö 34
2012:48 Näsby 181, Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområdet RAÄ 181 inför vindkraftsetablering inom Södra Karstorp 1:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >